Walne zebranie członków ROD Pogodny

Szanowni Państwo,

w dniu 9 kwietnia 2016 roku o godzinie 16:00, w świetlicy ogrodu, odbędzie się walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie.

Podczas walnego zebrania Zarząd Ogrodu przedstawi:

  • sprawozdanie z działalności w roku 2015,
  • informacje o bieżących problemach, między innymi: z wywozem śmieci, koniecznym remontem instalacji wodnej, zaległymi opłatami, brakiem możliwości dalszego wynajmu terenu pod nośniki reklamowe, zamieszkiwaniem na działkach,
  • plan pracy na rok 2016,
  • propozycję uchwał dotyczących opłat ogrodowych,
  • propozycje uchwał zgłoszonych przez członków ogrodu.

Szczegółową informację dotyczącą zebrania otrzymają Państwo listownie lub za pocztą elektroniczną.

Pragniemy podkreślić, iż tegoroczne walne zebranie jest szczególnie ważne, ponieważ rosną koszty wywozu odpadów, koniecznością staje się wymiana całej sieci wodnej, co wymaga podjęcia stosownych decyzji i uchwał. Rosnące wydatki zbiegają się w czasie z utratą przychodów z tytułu wynajmu powierzchni ogrodu pod nośniki reklamowe, dzięki którym pokrywano dotychczas znaczną część wydatków na cele remontowe. Konieczność wypowiedzenia umów najmu jest konsekwencją podjętej  w dniu 29 grudnia 2015 roku przez  Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Uchwały nr 382/2015 w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku Polskiego Związku Działkowców. Uchwałę zamieszczono na stronie 17 Biuletynu Informacyjnego, dostępnego pod adresem: http://pzd.pl/uploads/1/BROSZURY/biul-1-2016-internet.pdf 

Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o punktualne przybycie.

Jednocześnie prosimy wszystkich członków ogrodu chcących zgłosić propozycje uchwał lub poruszyć na zebraniu inne, ważne zagadnienia, do zgłaszania ich przed walnym zebraniem do dnia 28 marca 2016 roku, osobiście w biurze ogrodu lub pocztą elektroniczną. Umożliwi to zarządowi rozszerzenie porządku obrad i ewentualne, wcześniejsze przygotowanie projektów uchwał. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie zebrania w sposób uporządkowany, z poszanowaniem czasu wszystkich działkowców, a przy tym w sposób umożliwiający dyskusję nad zgłoszonymi propozycjami.

Ponadto, prosimy o kontakt wszystkie osoby które mają doświadczenie w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE. Chcemy poszerzyć naszą wiedzę i sprawdzić możliwości pozyskania dofinansowania dla ogrodu. Chętnie skorzystamy także z pomocy osób, które chciałyby wspomóc zarząd w prowadzeniu strony internetowej ogrodu, w szczególności w zakresie porad ogrodniczych, wpisów o ciekawych roślinach, itp. Zachęcamy także do publikacji na naszej stronie internetowej fotografii Państwa działek. Stworzyliśmy możliwość dyskusji na forum i mamy nadzieję, że będą chcieli Państwo dyskutować na nim o wszystkich ważnych dla nas sprawach. Wierzymy, że znajdą się także osoby chcące pisać blogi. Pragniemy, aby dzięki naszej stronie internetowej mieli Państwo nie tylko dostęp informacji, ale przede wszystkim, aby korzystając z niej zechcieli Państwo na co dzień współdecydować o sprawach ogrodu.

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd ROD Pogodny

Dodaj komentarz