Uchwały Walnego Zebrania 2016

Zgodnie z przesłanym wcześniej wszystkim Członkom Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pogodny” w Szczecinie zawiadomieniem (Zaproszenie na Walne Zebranie 2016), w dniu 9 kwietnia 2016 roku, w świetlicy ogrodu, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze. Zebranie odbyło się w drugim terminie, o godzinie 16:30, ze względu na brak wymaganej ilości osób aby możliwe było przeprowadzenie zebrania o godzinie 16:00, w pierwszym terminie. W chwili otwarcia w Walnym Zebraniu uczestniczyło 114 działkowców uprawnionych do głosowania. To tylko 12% uprawnionych, a z przykrością należy zaznaczyć, że po głosowaniu wysokości opłat ogrodowych, liczba obecnych zmniejszyła się.

Walne Zebranie poprowadził pan Tomasz Wiśniewski. W zebraniu poza działkowcami, Zarządem, Komisją Rewizyjną i pracownikami ogrodu uczestniczył pan Jerzy Marczak – przedstawiciel Okręgowego Zarządu  PZD w Szczecinie.

 

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu ROD w 2015 r., sprawozdanie finansowego Zarządu ROD za 2015 r. oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.

 

Uchwalono:

Plan pracy na 2016 rok.

Preliminarz finansowy na rok 2016.

Wysokość opłaty ogrodowej i termin jej wnoszenia.

Wysokość opłaty wodnej oraz zaliczki za pobór wody i termin ich wnoszenia.

Regulamin korzystania z wody.

Wysokość opłaty energetycznej i termin jej wnoszenia.

Regulamin korzystania z energii elektrycznej.

Utrzymanie zasilania w energię elektryczną w okresie zimowym.

Wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Brak opłaty za niewykonane prace na rzecz ogrodu.

Wymianę siatki ogrodzeniowej w rejonie V.

Złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Szczecin o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elementarnych obejmujących obszar ROD “Pogodny”.

 

Mimo burzliwej dyskusji o pogarszającym się stanie sieci wodnej, nie uchwalono zadania remontowego i rozłożonej w czasie czterech lat partycypacji działkowców na ten cel.

Regulamin korzystania z wody w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku

Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu w 2016 roku

Uchwały odrzucone na Walnym Zebraniu w 2016 roku

Dodaj komentarz