Przegląd działek

Od 19 do 25 czerwca br. zostanie przeprowadzony komisyjny przegląd działek, zgodnie z zaleceniem i wytycznymi Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz Regulaminem ROD.

W szczególności komisja zwróci uwagę na :

  1. altana – jej estetyka i usytuowanie,
  2. ogrodzenie – stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD
  3. aktualny stan drzew i krzewów, nasadzenia zgodne z regulaminem ROD,
  4. kompostowniki – ich wykorzystanie
  5. porządek i ład na działce i na alejkach wokół działki, koszenie alejki do połowy jej szerokości,
  6. kontrola liczników wodnych i prądowych – sprawność i zaplombowanie,

Spisane będą wszystkie zauważone i stwierdzone nieprawidłowości. Wykaz takich działek wywieszony zostanie na tablicach ogłoszeń z podaniem terminu usunięcia niezgodności.

W stosunku do działkowiczów, których działki będą szczególnie rażące – zagospodarowane niezgodnie z regulaminem, bez kompostowników, zaśmiecone, sprawiające wrażenie porzuconych, będą wszczynane procedury w celu wypowiedzenia dzierżawy działkowej na podstawie art. 36 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

W skład komisji lustracyjnej wchodzą: dwóch członków zarządu ogrodu, dwóch członków komisji rewizyjnej, gospodarze rejonów.

Prosimy o wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości na swoich działkach.

Dodaj komentarz