Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właściciel strony, tj. Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny”, 71-119 Szczecin 35, skr.poczt.5, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika strony rodpogodny.pl oraz stron należących do domeny rodpogodny.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny” w Szczecinie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny”

  

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów (np. zmiany, informacje o zebraniach), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny”.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny” Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na stronach / serwisach należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny”  przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny” nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny” i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny” nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny” mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny”.

Pytania prosimy kierować na adres: rod.pogodny@gmail.com


Wyłączenie Odpowiedzialności

Strona rodpogodny.pl jest portalem, na którym prezentowane są informacje dotyczące Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pogodny” w Szczecinie oraz na którym udostępnione jest forum dla działkowców.

Zawarte w domenie rodpogodny.pl artykuły własne oraz artykuły gości są zgodne z opinią Zarządu Ogrodu.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Zarządu Ogrodu.

Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pogodny”, Zarząd Ogrodu oraz administratorzy strony rodpogodny.pl nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Zwracamy szczególną uwagę na wiarygodność reklamodawców, którzy publikują na naszych portalach reklamy, jednak nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.