Woda

stockvault-well144704Regulamin korzystania z wody w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku

Regulamin uchwalono podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Działkowców skupionych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “Pogodny” w Szczecinie, w dniu 9 kwietnia 2016 roku. Regulamin zastępuje dotychczas zawarte umowy na korzystanie z wody i obowiązuje wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w ROD “Pogodny”.