Energia

Energia elektryczna

Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Pogodny w Szczecinie uchwalony w 2016 roku

Regulamin uchwalono podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Działkowców skupionych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “Pogodny” w Szczecinie, w dniu 9 kwietnia 2016 roku. Regulamin zastępuje dotychczas zawarte umowy na korzystanie z energii elektrycznej i obowiązuje wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w ROD “Pogodny”.

Zgodnie z regulaminem, prace związane z przyłączeniem działki do sieci elektrycznej ogrodu oraz przy instalacji wewnątrz altan może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne. Od działkowca zależy, czy powierzy tą pracę elektrykowi ogrodu, czy innej osobie. Zarząd ogrodu zastrzega sobie prawo dopuszczenia do tych prac po okazaniu aktualnych uprawnień wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.