Wzory dokumentów

paper-96243_960_720

Wzory dokumentów niezbędnych do przeniesienia praw do dzierżawy działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym PZD.

INFORMACJA – Kontaktu z Zarządem Ogrodu w sprawie umów dzierżawy działek.


  1. Wniosek zbywającego prawo do działki o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.
  2. Wniosek nabywcy o zawarcie umowy dzierżawy działki.
  3. Umowa przeniesienia praw do działki.
  4. Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia Polski Związek Działkowców.
  5. Oświadczenie małżonka przyjmującego działkę po zmarłym dzierżawcy działki.
  6. Umowa dzierżawy działki.