Wzory dokumentów

paper-96243_960_720

Wzory dokumentów niezbędnych do przeniesienia praw do dzierżawy działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym PZD.

 

 

 


  1. Oświadczenie osoby przekazującej działkę i zrzekającej się członkostwa w stowarzyszeniu Polski Związek Działkowców.
  2. Umowa przeniesienia praw do działki.
  3. Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia Polski Związek Działkowców.
  4. Oświadczenie osoby bliskiej, przyjmującej działkę po zmarłym dzierżawcy działki.
  5. Oświadczenie małżonka przyjmującego działkę po zmarłym dzierżawcy działki.
  6. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej z małżonkiem działkowca.
  7. Umowa dzierżawy działki zw współmałżonkiem działkowca.
  8. Umowa dzierżawy działki.
  9. Umowa zamiany praw do działek.