Witamy!

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających nową stronę internetową Ogrodu. Zarówno dla tych z Państwa, którzy już od jakiegoś czasu z niecierpliwością czekają na jej aktualizację, jak i tych, którzy oglądają ją po raz pierwszy, mamy dobrą wiadomość, począwszy od tego wpisu dołożymy starań, aby strona była nie tylko aktualna, ale i atrakcyjna dla działkowców i sympatyków Ogrodu, a być może także dla mieszkańców okolicznych osiedli zainteresowanych posiadaniem działki w naszym Ogrodzie. Pragniemy tworzyć ją przy Państwa współudziale. Nie chcemy powielać zbyt wielu informacji, które z powodzeniem znajdą Państwo na stronach innych ogrodów, za to postaramy się o odnośniki do – naszym zdaniem – ciekawych i wartych odwiedzenia stron o tematyce ogrodowej.

Na stronie naszego ogrodu chcemy pisać głównie o naszych sprawach. Dotychczas wiele z nich czekało na omówienie i rozstrzygnięcie do Walnego Zebrania. Teraz zyskaliśmy narzędzie umożliwiające łatwiejszy kontakt z Państwem. Obok strony funkcjonować będzie również forum dyskusyjne. Jest to dla nas ważne, ponieważ pragniemy dzielić się radosnymi informacjami oraz wspólnie z Państwem rozwiązywać problemy, które pojawiają się w trakcie każdego roku. Czekamy także na Państwa sugestie i rady. Chętnie przyjmiemy pomoc od każdej osoby, która zechce poświęcić swój czas dla dobra Ogrodu i wspomóc nas w zarządzaniu nim. Zapewne nie unikniemy błędów – cały czas uczymy się obsługi strony – prosimy więc o wyrozumiałość.

Oprócz aktualnych tematów chcemy także pogłębiać wiedzę o początkach ogrodu oraz osobach zaangażowanych w jego rozwój. Sukcesywnie będziemy publikować materiały z kronik ogrodowych. Będziemy także wdzięczni za fotografie od Państwa.

Szanowni Państwo, myśl o modernizacji strony internetowej nie opuszczała nas od dłuższego czasu. Jednak to osoba od niedawna związana z naszym Ogrodem, Pan Adam Dziki, pomógł w jej zmaterializowaniu. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Adama możemy cieszyć się nową stroną, za co serdecznie Panu Adamowi dziękujemy.

Pozdrawiamy

Zarząd  i pracownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie

WALNE ZEBRANIE 2021


WALNE ZEBRANIE 2021

Szanowni Państwo,

odmiennie niż w latach poprzednich, zamiast Walnego Zebrania członków PZD zrzeszonych w ROD Pogodny w Szczecinie, w poniedziałek, 21.06.2021 roku o godzinie 17:00  odbędzie się Konferencja Delegatów. Konferencję poprzedzą  zebrania sektorowe, podczas których wybiorą Państwo delegatów, którzy będą Państwa reprezentować i głosować w Państwa imieniu podczas Konferencji Delegatów. Przyczyną, z powodu której Zarząd Ogrodu podjął Uchwała  nr 35/2021 z dnia 13.05.2021 roku w sprawie odbywania w ROD konferencji delegatów jest ciągle aktualne zagrożenie pandemią. W uchwale wyszczególniono podział ogrodu na sektory. Terminy zebrań sektorowych znajdą Państwo w tym pliku.

Ponadto, Zarząd ROD Pogodny przygotował nowe wersje regulaminów, prosimy o zapoznanie się z nimi:

 1. Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie, w sprawie korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody.
 2. Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie, w sprawie korzystania z energii elektrycznej i rozliczania kosztów poboru energii.
 3. Regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Rodzinnego Ogrodu działkowego “pogodny” w Szczecinie.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD Pogodny w Szczecinie


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA DZIAŁKOWCÓW

 

w okresie pandemii zalecamy kontakt mailowy: rod.pogodny@gmail.com

 1. Aby nabyć prawo do użytkowania działki należy:

– wraz ze sprzedającym zgłosić się do biura ogrodu w celu pobrania umowy przeniesienia prawa do działki i wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki,

– wspólnie ze sprzedającym wypełnić wniosek,

– uzyskać informacje o opłatach obowiązujących nowych działkowców, w tym kaucji za kontener do śmieci w wysokości 300 zł.

 1. U wybranego Notariusza, wraz ze sprzedającym, podpisać umowę przeniesienia prawa do działki.
 2. Złożyć oryginał podpisanej umowy w biurze ogrodu do zatwierdzenia przez zarząd, wypełnić pozostałe druki, uzyskać regulaminy, wpłacić 300 zł kaucji za kontener.
 3. We wskazanym terminie wpłacić do kasy ogrodu jednorazową opłatę dla nowych działkowców.
 4. Uporządkować działkę według własnych potrzeb (zgodnie z postanowieniami regulaminu) zamawiając z firmy zewnętrznej kontener na śmieci.
 5. Odebrać kaucję okazując pokwitowanie za wywóz śmieci.

 

Wzory dokumentów.

W przypadku odstąpienia prawa do działki (sprzedaży):

 1. wniosek o zatwierdzenie prawa do działki sporządzany przez osobę zbywającą działkę.
 2. umowa przeniesienia prawa do działki w 3 egzemplarzach, na których podpisy należy poświadczyć notarialnie,
 3. deklaracja członkowska,

W przypadku śmierci działkowca i nabycia wolnej działki:

 1. wniosek o zawarcie dzierżawy działkowej- dotyczy:

–  współmałżonka gdy chce zostać współposiadaczem działki,

– osoby bliskiej po  śmierci działkowca (również współmałżonka),

 1. wzór umowy dzierżawy działkowej (do zapoznania się)

Przełączenie działek do podziemnej linii energetycznej

UWAGA

dotyczy zmiany systemu zasilania energią eklektyczną dla działek 2-9B;180-181;227-228;635-676.

W dniach  08-11.12.2020r. oraz 16-18.12.2020r. będzie możliwość przełączenia działki o numerach: 2-9B; 180-181; 227-228; 635-676 do podziemnej linii energetycznej / do złączy kablowych na alejkach. Termin podłączenia proszę ustalić  z Panem elektrykiem  numer telefonu 503 962 596. Koszt podłączenia  w złączu kablowym 50 zł. W altanach podłączenie jest indywidualną sprawą działkowca.

Z dniem 2.01.2021r. napowietrzna linia energetyczna dla działek 2-9B; 635-676 zostanie zlikwidowana i nie będzie możliwości korzystania z tej formy pobory energii elektrycznej.

Zarząd Ogrodu


Kasa ogrodu – godziny otwarcia

Szanowni Państwo.

Kasa ogrodu będzie czynna w czwartki, w godzinach od 10:00 do 12:00, dla tych osób, które nie mogą dokonać opłat ogrodowych poprzez bankowość internetową lub wpłatę na rachunek bankowy ogrodu. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, iż gromadne korzystanie z tej formy wnoszenia opłat powinno być ostatecznością ze względu na trwającą epidemię COVID-19.

Zarząd Ogrodu


Rozliczenie zużycia wody i energii elektrycznej

Zarząd ROD „Pogodny” przypomina, że 31 października została wyłączona woda w ogrodzie. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wodnej na zimę (spuszczenie wody z rur). Prosimy samodzielnie odczytać wskazania liczników (bez względu na to czy było zużycie czy też nie) podać w kasie ogrodu lub przesłać e-mailem: rod.pogodny@gmail.com.

Przypominamy również, iż termin uiszczania opłat za rozliczenie wody i prądu mija 30 listopada 2020 r. Po tym terminie – działkowiczom, którzy nie przekażą odczytów – automatycznie zostanie naliczona opłata ryczałtowa w wysokości 300,00zł.

Zarząd Ogrodu


OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO BIURA OGRODU

Szanowni Państwo,

ogłoszone przez Premiera zaostrzenie reżimu sanitarnego z powodu epidemii COVID-19 oraz wydane zalecenia nie pozostają bez wpływu na pracę Członków Zarządu i pracowników ogrodu. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej staramy się zapewnić Państwu w miarę możliwości sprawnego rozpatrywania wniosków i rozwiązywać zgłaszane problemy. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przez najbliższe tygodnie kontakty osobiste będziemy ograniczali do niezbędnego minimum. W związku z tym, nie planujemy także otwierania do odwołania, kasy ogrodu. Zachęcamy wszystkich do wpłat za rozliczenie wody i energii na konto ogrodu nr: 41 1500 1722 1217 2006 5574 0000 z podaniem w tytule przelewu numeru działki. Działkowcy, którzy nie posługują się pocztą elektroniczną mogą odczyty liczników z podaniem nazwiska, numeru telefonu i numeru działki wpisać na kartkę i wrzucić do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej na drzwiach głównych świetlicy. Pani skarbnik poinformuje telefonicznie o wysokości opłaty, którą należy wpłacić na podane wyżej konto bankowe ogrodu(np. w okienku pocztowym).

Życzymy Państwu Zdrowia i prosimy o wyrozumiałość.

Zarząd ROD Pogodny


INFORMACJA O ZUŻYCIU PRĄDU – DOTYCZY DZIAŁEK PODŁĄCZONYCH DO PODZIEMNEJ LINII ENERGETYCZNEJ

Poniżej podajemy kwoty do zapłaty za wykorzystaną energie elektryczną.  Wykazaną kwotę w kolumnie 4 należy wpłacić w kasie ogrodu lub przelewem na konto ogrodu.

Brak wpłaty należności za zużytą energię do dnia 30.11.2020r. będzie skutkować  odcięciem energii  do działki. Ponowne jej podłączenie będzie możliwe  po uiszczeniu zaległości oraz opłaty za ponowne podłączenie.

Działkowcy, którzy nie pobrali  kodów, mogą je odebrać w zarządzie ogrodu / kodów nie przesyłamy drogą elektroniczną i nie podajemy ich przez telefon/.

Zarząd Ogrodu

Lp.

Kod

działki

Ilość zużytych kilowatów

Kwota

do zapłaty

1.     

S2O2202

3

1,95 zł

2.     

S2O2207

36

23,40 zł

3.     

S2O2221

37

24,05 zł

4.     

S2O2225

111

72,15 zł

5.     

S2O2238

54+27

52,70 zł

6.     

S2O2217

409

265,85 zł

7.     

S2O2211

16

10,40 zł

8.     

S2O2235

4+26

19,50 zł

9.     

S2O2241

9

5,85 zł

10.  

S2O2236

5

3,25 zł

11.  

S2O2229

403+275

440,75 zł

12.  

S2O2242

79+1

52,00 zł

13.  

S2O2231

132

85,8 zł

14.  

S2O2228

10

6,5 zł

15.  

S2O2224

812

527,8 zł

16.  

S2O2205

25

16,25 zł

17.  

S2O2239

215

139,75 zł

18.  

S2O2216

77

50,05 zł

19.  

S2O2203

1+4

0,65 zł

20.  

S1O3319

253+9

166,40 zł

21.  

S1O3421

2

1,30 zł

22.  

S1O3411

5

3,25 zł

23.  

S1O3400

136

88,40 zł

24.  

S1O3389

122+1

79,95 zł

25.  

S1O3347

7

4,55 zł

26.  

S1O3369

369

239,85 zł

27.  

S1O3305

5

3,25 zł

28.  

S1O1066

19+18

24,05 zł

29.  

S1O1079

4+9

8,45 zł

30.  

S1O1092

35

22,75 zł

31.  

S1O1117

5

3,25 zł

32.  

S1O1001

223

144,95 zł

33.  

S1O1085

133+85

141,75 zł

34.  

S1O1004

1

0,65 zł

35.  

S1O1064

1

0,65 zł

36.  

S1O1042

7+4

7,15 zł

37.  

S1O1009

6+8

9,10 zł

38.  

S1O1031

47

30,55 zł

39.  

S1O1045

149

96,85 zł

40.  

S1O1051

166+152

206,70 zł

41.  

S1O1093

79+85

106,65 zł

42.  

S1O1108

53

34,45 zł

43.  

S1O1118

11

7,15 zł

44.  

S1O1012

1+3

2,60 zł

45.  

S1O1020

5+6

7,15 zł

46.  

S1O1034

2+5

4,55 zł

47.  

S1O1048

0

0 zł

48.  

S1O1073

6+14

13,00 zł

49.  

S1O1083

0

0 zł

50.  

S1O1103

4+11

9,75 zł

51.  

S1O1111

3+2

3,25 zł


Poradnik napisany przez działkowca – Jak sobie radzić ze śmieciami na działce w ROD.

         Po serii próśb i napomnień, po wyliczaniu kosztów wywozu odpadów, odpowiadaniu na listy protestacyjne i wysłuchiwaniu mniej lub bardziej sensownych propozycji rozwiązywania problemu, doczekaliśmy się pewnej stabilizacji ilości wyrzucanych odpadów. Chcemy wierzyć, że jest to efekt naszych artykułów na tej stronie, ogłoszeń na tablicach informacyjnych i wyznaczenia miejsc składowania gałęzi, ale tli się w nas także podejrzenie, że to raczej koniec sezonu i niższe temperatury skłoniły część działkowców do rzadszych odwiedzin i zaniechania . Jak jest naprawdę przekonamy się wiosną. Póki co, cieszy nas każda inicjatywa, której efektem może być zmniejszenie ilości wywożonych z ogrodu odpadów, a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych przez nas wszystkich.

        Dzięki zaangażowaniu i pracy wykonanej przez Pana Michała Dłużaka, możemy zaprezentować Państwu poradnik “Jak sobie radzić ze śmieciami na działce”, który zamieszczamy poniżej. Mamy nadzieję, że opracowanie Pana Michała będzie Państwu pomocne zarówno w końcówce tego roku, jak i w kolejnych latach. 

      Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Michałowi za pomysł i stworzenie poradnika. Dziękujemy i prosimy o więcej konstruktywnych pomysłów dotyczących naszego ogrodu. Prośbę tą kierujemy nie tylko do Pana Michała, lecz do każdego, komu na sercu leży dobro ROD Pogodny. 

          Zarząd Ogrodu


Jak radzić sobie ze śmieciami na działce w ROD?

Każdy z nas produkuje śmieci. Najwięcej ich jest wyrzucanych podczas porządków czy to sezonowych czy to po zakupie działki, kiedy sprzątamy po poprzednich właścicielach. Śmieci powstają też podczas zwykłego użytkowania działki: wyrzucamy drobne odpadki, chwasty których nie można kompostować (np. perz) czy odpady po rodzinnym grillu. Drobna ilość śmieci nie jest problemem – po to właśnie są kontenery.

Problem powstaje kiedy wyrzucamy dużą ich ilość na raz lub wyrzucamy śmieci które powinny być zutylizowane osobno jako zagrażające środowisku (np. papa lub środki ochrony roślin).

Musimy pamiętać, że jesteśmy członkami Stowarzyszenia i naszą wspólna odpowiedzialnością jest utrzymanie czystości w ROD a także wspólne pokrywanie kosztów wywózki śmieci. Idealną sytuacją jest kiedy każdy pilnuje siebie samego będąc świadomym, że koszty dzielone są na wszystkich.

Aby skutecznie poradzić sobie z nadprodukcją śmieci wystarczy kierować się kilkoma prostymi zasadami:

 1. Myśl o przyszłości już teraz – pomyśl zanim zwieziesz rzeczy na działkę czy one są tam naprawdę potrzebne? Czy nie ulegną szybkiemu zniszczeniu i będą nadawać się tylko do wyrzucenia? Czy nie staną się wkrótce problemem? Nie traktuj działki jako dodatkowego składu na “przyda się”. Zniszczone, napuchłe od wilgoci, zastałe i zabrudzone nikomu się nie przydadzą a będą stanowić problem dla przyszłego właściciela działki.
 2. Wykorzystuj materiały łatwe w utylizacji – zabetonowanie, zamurowanie działki nie jest rozwiązaniem. Niezabezpieczone murki z cegieł, stara terakota i kafelki wkrótce staną się śmieciami. Ich utylizacja stanie się problemem. Warto stosować lekkie konstrukcje z drewna, które można łatwo wymienić, zdemontować, przenieść lub zutylizować. Jeśli coś ma być trwałe – zabezpieczaj to odpowiednio. 
 3. Kompostuj – każda działka, zgodnie z regulaminem, musi być wyposażona w kompostownik. Jednak do kontenera na odpadki w wielkiej ilości trafia biomasa, która może być kompostowana i stać się źródłem cennego nawozu. Nie marnuj nawozu, który może odżywić twoje rośliny lub stać się ściółką i ochronić wysychanie gleby.
 4. Zabieraj śmieci ze sobą – taka prosta rzecz a może mocno zmniejszyć ilość śmieci trafiających do kontenera. Wystarczy po rodzinnym grillu spakować ze sobą butelki, papiery i inne drobiazgi i wyrzucić je albo pod swoim domem lub po drodze. Obecnie w wielu miejscach porozstawiane są dzwony selektywnej zbiórki odpadów. Jest więc gdzie je wyrzucić.
 5. Korzystaj z ekoportów – w ROD “Pogodny” mamy to szczęście, że w pobliżu naszego ogrodu powstał Ekoport*. To bardzo ułatwia pozbycie się śmieci. Wystarczy tylko podjąć się niewielkiego trudu ich odwiezienie.
 6. Poszukaj chętnych – co jest śmieciem dla jednego może być skarbem dla drugiego. Nie chcesz skoszonej trawy? Może sąsiad będzie chciał na ściółkowanie? Masz zbędne wiadro lub skrzynkę? Może komuś się przydać. Masz zbędne drewno drzew owocowych? Daj ogłoszenie np. na OLX. Chętny zawsze się może znaleźć. Nie ma się czego wstydzić – ostatecznie ktoś zwyczajnie odmówi.
 7. Myśl o innych, pilnuj siebie – wszyscy jesteśmy członkami Stowarzyszenia, na równych prawach i obowiązkach. Wszyscy równo ponosimy koszty utrzymania czystości w ROD. Jeśli każdy z nas będzie się pilnował, skorzystamy na tym wszyscy. Jeśli będziemy ignorować kwestię nadmiernego wyrzucania śmieci… stracimy na tym wszyscy.
 8. Rozdrabniaj – jeśli już mamy coś do wyrzucenia, starajmy się to rozdrabniać tak by zajmowało jak najmniej miejsca w kontenerze. Wysypujmy z worków, rozbijajmy na drobne. Układajmy tak by zajmowało jak najmniej miejsca.

Co jednak, kiedy mamy DUŻE ilości śmieci? Co jeśli nie wiemy jak sobie z nimi poradzić? Poniżej przedstawiamy listę najczęściej wyrzucanych odpadów i podpowiadamy jak sobie z nimi poradzić. Lista nie jest zamknięta tak jak lista proponowanych rozwiązań.

Poniższych śmieci starajmy się

NIE WRZUCAĆ
do kontenera na odpady w ROD:

 • gałęzie – ROD “Pogodny” uruchomił specjalne miejsce na składowanie gałęzi przy działce numer … Wystarczy odnieść niepotrzebne gałęzie. Można również odstawić do Ekoportu*. Ale nie wyrzucaj gałęzi, można z nich zrobić świetną ściółkę tzw. zrębki. Drobno pociąć na kawałki. Zrębki świetnie chronią glebę przed wysychaniem i obniżają koszty wody. Można stosować pod kwiaty, żywopłoty lub krzewy. Po czasie użyźnia również glebę.
 • karton, papier – Dookoła jest wiele punktów selektywnej zbiórki, zabierz papier z działki i albo wrzuć do dzwonu na papier albo zawieź do Ekoportu*.
 • folia – duże ilości folii innej niż opakowaniowa (np. po tunelu foliowym) należy wywieźć na własny koszt np. do firmy Remondis Szczecin**. Folie opakowaniową można wywieźć do Ekoportu*.
 • papa – Papa jest materiałem zagrażającym środowisku, za jego nielegalne składowanie lub wyrzucanie można otrzymać wysoki mandat. Absolutnie też nie powinien się znaleźć w kontenerze na śmieci zmieszane. Odpady te należy wywieźć na własny koszt. Można dostarczyć je do firmy Remondis Szczecin**.
 • wełna mineralna – Odpady te należy wywieźć na własny koszt np. do firmy Remondis Szczecin**.
 • styropian – Odpady te należy wywieźć na własny koszt. Można dostarczyć je do firmy Remondis Szczecin**.
 • butelki plastikowe – w małych ilościach nie stanowią problemu ale zawsze rozważ czy nie zabrać ich ze sobą i wyrzucić po drodze lub pod domem w dzwonach selektywnej zbiórki odpadów.
 • skoszona trawa – kompostuj lub używaj jako ściółki. Świetnie nawozi rośliny oraz chroni glebę przed wysychaniem. Nie będzie trzeba często podlewać roślin co obniży koszty za wodę.
 • cegły – próbuj wykorzystać do tworzenia murków wokół rabat, lub do układania chodników. Przy większej ilości zbędnych cegieł – zamów worek na gruz lub (jeśli masz ich niedużo) wywieź do Ekoportu*.
 • kamienie – kamienie można wykorzystać do budowy skalniaka, murka okalającego rabatkę, ścieżki lub bariery oddzielającej trawnik. Kamienie można wykorzystać przy uprawie winogron. Należy wyłożyć je pod winogronami. Kamienie szybko się nagrzewają i w nocy wolno oddają ciepło ogrzewając roślinę.
 • deski – wywieź do Ekoportu*.
 • płyty wiórowe – wywieź do Ekoportu*.
 • meble – jeśli tam gdzie mieszkasz wywożone są gabaryty, możesz po trochu je wywozić z działki by zostały wywiezione spod Twojego domu w ramach wywózki śmieci. Możesz również wywieźć do Ekoportu*.
 • odpady elektroniczne, elektrośmieci – wywieź do Ekoportu* lub do punktów zbiórki prowadzonych np. w sklepach Castorama.
 • odpady budowlane (chemia budowlana) – wywieź do Ekoportu*.
 • terakota, płytki ceramiczne – wywieź do Ekoportu*.
 • płytki PCV, linoleum, gumoleum – wywieź do Ekoportu*.
 • trociny – wywieź do Ekoportu*.
 • karpiny, korzenie – wywieź do Ekoportu*.
 • opony – wywieź do Ekoportu*.
 • zbędne wyposażenie – w zależności od rodzaju mogą zostać wywiezione do Ekoportu* (zobacz co przyjmuje Ekoport).
 • środki chemiczne – ???.
 • środki ochrony roślin – ???
 • odpady spożywcze – zazwyczaj jest ich niewiele i są pozostałością po ogrodowych ucztach. Wystarczy je wrzucić do torebki i zabrać ze sobą.

* Ekoport –  znajduje się przy ul. Taczaka róg ul. Witkiewicza. Czynny jest:  od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-19.00. W soboty od 09.00-15.00. Odpady przyjmowane są bezpłatnie. Pełna lista co przyjmuje znajduje się tutaj: http://ekoporty.szczecin.pl/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/06/1111CO-PRZYJMUJEMY-2019.pdf

** Firma Remondis Szczecin – znajduje się przy ul. Janiny Smoleńskiej . Czynna jest w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00. Koszt utylizacji odpadów to: do 100 kg – opłata ryczałtowa 108,00 zł brutto  – powyżej 100 kg – 950 zł/Mg netto plus 8% VAT. Przy wjeździe zgłasza się chęć utylizacji śmieci, podnoszą szlaban i wjeżdżamy na wagę. Wyłączamy silnik (jeśli jesteśmy samochodem) przez okienko zapytają jakie śmieci i czy oddajemy jako firma czy osoba prywatna. Poinformują nas o kosztach i pokierują do kontenera. Wracając wjeżdżamy na wagę z drugiej strony. W okienku poinformują nas o całkowitym koszcie, wystawią fakturę i dokonamy płatności.


List działkowców przeciwko wysokim opłatom za wywóz odpadów

Dotychczasowe prośby, napomnienia, działania Zarządu Ogrodu w sprawie ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci, a tym samym zmniejszenia ponoszonych przez nas wszystkich opłat z tego tytułu, przyniosły rezultat raczej kuriozalny, a w każdym razie odwrotny od oczekiwanego. Ilość wyrzucanych śmieci nadal jest duża, co nie przeszkadza części działkowców zrzeszonych w naszym ogrodzie protestować przeciwko wysokim opłatom za ich wywóz. Zarząd Ogrodu otrzymał dwa listy w tej sprawie. Drugi list wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej. List podpisało 41 osób, z których dwie były obecne na Walnym Zebraniu w 2019 roku podczas którego omawialiśmy bardzo szczegółowo problem rosnących cen oraz rosnącej ilości corocznie wyrzucanych odpadów. Dwie osoby nie miały obowiązku uczestniczenia w zebraniu, jedna nie jest członkiem PZD, a druga jest nowym działkowcem. Nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu podpisanym pod listem osobom w kierowaniu pod adresem członków zarządu ogrodu nieprawdziwych zarzutów dotyczących: braku działań związanych z ograniczeniem ilości wyrzucanych śmieci, brakiem kontroli cen wywozu 1m3 śmieci oraz sugestii, iż zarząd ogrodu dopuszcza wywóz niepełnych pojemników. Jak jest w rzeczywistości, kolejny raz wyjaśniamy w udzielonej odpowiedzi. Podkreślamy, iż tylko samodyscyplina wszystkich działkowców może doprowadzić do zmniejszenia ilości wywożonych pojemników, a tym samym ograniczyć  opłaty z tym związane.

______________________________________________________________________________

List w sprawie wysokich cen wywozu śmieci.

Szczecin 15.06.2020

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Rodzinny Ogród Działkowyim. “Pogodny”
71-119 Szczecin 35, skr.poczt.5

Dotyczy: Ceny za odpady w 2020 r

Po dzisiejszej informacji zasięgniętej w Polskim Związku Działkowców Okręg w Szczecinie, informujemy, że ze względu na pandemię i zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób, zobowiązani jesteśmy do wniesienie opłat w w wysokości opłat z poprzedniego roku tak jak w pozostałych ROD. Okręg poinformował nas, że nie powinni Państwo ustalać cen za wywóz śmieci bez walnego zgromadzenia,  w dodatku 100% wyższych z informacją , że może być jeszcze drożej. Sprawdzaliśmy ceny, dzwoniliśmy do centrali w Dąbiu i na tle Szczecina, ale i Polski, mamy ceny najwyższe. ( sprawdzane nawet w stolicy). To już kolejny raz kiedy podnosicie drastycznie ceny za wywóz odpadów, nie robiąc nic aby to zmienić. Ceny rosną,  o czym wiedzą wszyscy, jednak inne ROD-y poradziły sobie tak,  że w Szczecinie i okolicy ceny wahają się w granicach 80 – 180 zł rocznie.

Jaka jest więc do tej pory rola Zarządu – podnoszenie cen?

Trzeba to zmienić i szukać już dzisiaj rozwiązań, które zmniejszą te opłaty. Tak jak poczyniły inne ROD-y. Centrala poinformowała nas, że nawet nie trzeba robić walnego zgromadzenia aby zainstalować monitoring, gdyż posiadacie Państwo tak zwane fundusze na rzecz rozwoju ( bieżące środki) z których można założyć monitoring.

Dlatego prosimy Zarząd, aby jak najszybciej jak to możliwe:

 1.  uruchomić lub zainstalować nowy monitoring przy pojemnikach na odpady. Obecnie kamera wi=fi z rejestracją w chmurze to kost ok. 500 zl, co nie stanowi dużego obciążenia dla tak dużej ilości działek.

Nie zgadzamy się aby Zarząd w dalszym ciągu nie stosował kamery, fotopułapek, które są jeszcze tańsze w użytkowaniu.

Takie działania z czasem uregulowałyby sprawy odpadów w naszym ROD, tak jak uregulowało w innych ogrodach.

 •  Zmienić kontener na odpady zielone i komunalne, tak aby znacząco zmniejszyć koszta.
 •  Zakazać gromadzenia wszelkich gabarytów i innych zbędnych odpadów z altanek w pojemnikach i pod nimi. Wszelkie informacje muszą być podane dużym pogrubionym drukiem, a nie drobnym maczkiem na tablicy. Poinformować koniecznie o wywożeniu gabarytów do eko-portów we własnym zakresie. Informacja o konieczności rozdrabniania odpadów, których nie da się kompostować jak drzewa, krzewy i nie wrzucania ich w workach, co powoduje bardzo szybkie zapełnianie obecnego kontenera.

Centrala zasugerowała, że powinna być osoba kontrolująca śmieci i najczęściej jest to w zakresie pracy gospodarza ROD, który ugniata śmieci, sprawdza czy kontener jest zapełniony i dopiero wtedy zgłaszany jest wywóz kontenera. Są dowody na to, ze były na naszych działkach  wywożone puste kontenery, a robiąc zdjęcia kierowca zrzucił kontener i zasłaniając się odjechał. To jest sytuacja niewyobrażalna i również doskonale znana centrali w Dąbiu, gdyż inne ROD-y też zgłaszały ten problem. Tą sytuację również rozwiązuje monitoring.

 •  Prosimy Zarząd i Komisję Rewizyjną o podanie szczegółów ofert cenowych, jakie były brane pod uwagę przy wyborze firmy wywożącej odpady. Chcemy sprawdzić te oferty.

Podane na tablicy ilości wywozów I kwartału  2018. 2019 i 2020 to wielka zagadka. Jak mogła wzrosnąć niemal 4 krotnie ilość wywozów 2018 w stosunku do 2020 r , kiedy dopiero w marcu zaczyna się ruch na działkach?

Ponieważ od kilku lat największą ilość odpadów i gabarytów wywożą nowi dzierżawcy działek, należy ich informować o obowiązku wynajęcia kontenera na własny koszt, tak jak było kiedyś i egzekwować ten nakaz. Ze zgrozą patrzymy na to co ląduje w kontenerze za to płacimy wszyscy. Jednak nie może być tak,  i jest to dla nas niezrozumiałe, że płacimy więcej niż ustalone ceny 1 lipca 2020 w gminie chociażby Kołbaskowo, gdzie wg uchwały XVIII/210/2020 roczna cena za odpady komunalne za domek letniskowy lub inna nieruchomość na cele rekreacyjne wynosi 180 zl. U nas dla jednej działki cena już wynosi 360 z zagrożeniem 100 zl dopłaty.

Tej sytuacji nie rozumiemy my, ani centrala w Dąbiu, gdyż o takich cenach nawet nie słyszeli.

 Prosimy więc Zarząd przede wszystkim o monitoring wywozu odpadów , zlecenie gospodarzowi kontroli wywożenia odpadów, głównie w miesiącach martwych, kiedy kontenery nie są tak szybko zapełnianie, a płacimy za każdy wywóz a nie za ilość, gdyż w ten sposób bardzo szybko sytuacja ulegnie zmianie.

Przykładów takiego działania jest bardzo dużo w innych ogrodach

W załączeniu przesyłamy skan podpisów działkowców, które były zbierane dosłownie jeden dzień dla przykładu, że nikomu nie podoba się obecna sytuacja

Z poważaniem działkowcy

Lista zawierająca 41 Nazwisk i numerów działek znajduje się w biurze ogrodu. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie jest możliwe jej zamieszczenie na stronie internetowej ogrodu.

_________________________________________________________________________

Odpowiedź Zarządu ROD Pogodny.

                Szanowni Państwo,

           Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Pogodny” w Szczecinie pragnie podziękować Państwu za prospołeczną postawę oraz zainteresowanie sprawami ogrodu, a w szczególności opłatami ponoszonymi  przez ogród za wywóz odpadów. W pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy jednak doprecyzować i przypomnieć zagadnienia poruszane podczas ubiegłorocznego Walnego Zebrania oraz opisywane na stronie internetowej ogrodu oraz tablicach informacyjnych.

                Poruszany przez Państwa problem cen wywozu odpadów nie pojawił się w tym roku. O podwyżce cen o 47% mówiliśmy rok temu. Od kilku lat zwracamy uwagę nie tylko na rosnące ceny ale przede wszystkim na rosnącą ilość odpadów wyrzucanych przez działkowców. Do pojemników powinny trafiać takie odpady jak te, które trafiają do kosza na śmieci w każdej kuchni, a znajdujemy tam przede wszystkim odpady zielone, które powinny trafić na kompostownik. Ponadto trafiają tam takie rzeczy jak: szafy, szafki, kanapy, fotele, krzesła, kuchenki, opiekacze, lodówki, wózki, parasole, gruz, deski, papa, szkło. Pełnej listy odpadów, które powinny trafić do ekoportu a nie do pojemników w ogrodzie, nie sposób wymienić.  Jak do tej pory na nic się zdały próby selektywnego zbierania odpadów. Kilka lat temu Zarząd Ogrodu zorganizował podstawienie pojemników na odpady zielone, w ubiegłym roku, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. W tym roku, wyznaczył miejsce do składowania gałęzi, które miały być docelowo pocięte na zrębki. Za każdym razem koniec był taki sam. Do pojemników na odpady zielone trafiały wszelkie odpady i musieliśmy pokryć koszty wywozu odpadów zmieszanych, a nie zielonych. Remondis odmówił współpracy bo do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów trafiało wszystko, co się dało wyrzucić. Oprócz gałęzi do cięcia na stertę trafiły: trawa, odpady zielone, walizki, meble, gruz, na które potrzeba podstawić dodatkowe pojemniki. Z tego powodu Państwa wskazanie, iż „Trzeba to zmienić i szukać już dzisiaj rozwiązań, które zmniejszą te opłaty” są wyjątkowo nietrafne. Podobnie jak opieranie się na przykładach z innych ogrodów. Nie wątpimy, iż są ogrody, które płacą znacznie mniej za wywóz odpadów. Jeśli jednak chcą Państwo podawać je za przykład, to powinni Państwo przede wszystkim opierać się na zdyscyplinowaniu samych działkowców. Jeśli zechcą Państwo zadać sobie trochę trudu i nie poprzestawać na proteście, to prosimy porównać ceny za wywóz 1m3 odpadów pobierane przez obsługującą ogród firmę TOWAR, do opłat pobieranych przez inne przedsiębiorstwa. Kopie faktur wywiesiliśmy na tablicach ogrodowych. Szybko okaże się, iż stawianie Zarządowi zarzutu o brak dbałości o obniżenie kosztów wywozu odpadów nie znajduje podstaw, jest jedynie Państwa imaginacją. Dalece posuniętą złośliwością lub brakiem podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania ogrodu, w którym mają Państwo działki jest stwierdzenie: „To już kolejny raz kiedy podnosicie drastycznie ceny za wywóz odpadów, nie robiąc nic aby to zmienić”. Wspomniany przez Państwa monitoring funkcjonował w ogrodzie przez kilka lat i – podobnie jak kontenery na odpady zielone, pojemniki do segregacji odpadów, wyznaczanie miejsc do składowania gałęzi – nie sprawdził się. Zdecydowana większość „sprawców” pozostała nierozpoznana a przepisy RODO nie zezwalają nam na rozpowszechnienie wizerunku w celu identyfikacji. Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę działkowcom wyrzucającym odpady zielone do kontenerów ogrodowych uwagę na niestosowność takiego zachowania, w tym także jednej z osób podpisanej pod Państwa listem. Efekt zawsze jest podobny i w odpowiedzi słyszymy: „Przecież za to płacę”, „Inni też wyrzucają?”, „A co ja mam z tym zrobić?”, „Ja to mam mało tych gałęzi, zobaczcie co inni wyrzucali”. Odpowiedzi świadczą o całkowitym braku szacunku dla innych działkowców, a Państwo się dziwią, że rosną opłaty za wywóz śmieci? Państwo protestują, podczas gdy jedna z osób podpisanych pod listem zachowuje się tak samo? Państwo żądają okazania dokumentów ignorując pracę Komisji Rewizyjnej, która jest właśnie od tego by kontrolować pracę Zarządu i w której przeważnie brakuje chętnych do pracy? Udzielają Państwo rad jak Zarządzać odpadami podczas gdy większość rozwiązań był już stosowana i nie przyniosła rezultatów? Informują Państwo iż trzeba zakazać czegoś, co już zostało wyraźnie zakazane w Regulaminie Ogrodu? Powołują się Państwo na mityczną, nieistniejącą „Centralę”, którą w rzeczywistości jest Oddział Okręgowy, który nie ma dostatecznej wiedzy o działaniach Zarządu ROD Pogodny. Podają Państwo przykłady rozwiązań funkcjonujących poza ogrodem, przykładów sprzecznych z prawem dotyczącym funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

                Napisali Państwo swój sprzeciw przeciwko wysokim opłatom za wywóz śmieci. Skierowali Państwo pod adresem Zarządu zarzut, iż bezprawnie podwyższa opłaty. To nieporozumienie, opłaty za: wodę, energię elektryczną, wywóz odpadów wynikają wprost z otrzymanych przez ogród faktur. Jeśli stany liczników i ilość zgłoszonych do wywozu kontenerów zgadzają się z danymi na fakturach, to jedynie co może zrobić Zarząd Ogrodu, to zapłacić i podzielić koszty na działkowców. O ile w przypadku wody i energii elektrycznej można to zrobić kierując się zużyciem wskazanym przez podliczniki, to w przypadku wywozu odpadów nie jest możliwe ustalenie, który z działkowców wyrzuca ich więcej, a który mniej, dlatego wszystkie działki są obciążane tą samą opłatą. Ponadto, mylą Państwo obowiązek ze zwyczajem. To, że zwyczajowo, corocznie dyskutujemy na Walnym Zebraniu o wysokości pobieranych zaliczek na wywóz śmieci, nie znaczy, że w przypadku gdy pobrane zaliczki nie pokryją kosztów wywozu odpadów, wszyscy działkowcy z Zarządem Ogrodu włącznie nie pokryją różnicy. Pokryją, w opłatach pobieranych w kolejnym roku.

                Na zakończenie tego listu pragniemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami. Z jednej strony cieszy nas zainteresowanie sprawami ogrodu, z drugiej strony Państwa list zakrawa na kpinę. Jak bowiem traktować list podpisany przez 41 (w pozycji 29 i pozycji 30 jest jedno nazwisko) osób, z których w ubiegłorocznym Walnym Zebraniu uczestniczyło dwoje, a dwoje było zwolnionych z tego obowiązku (jedna osoba nie był wtedy działkowcem, a jedna nie jest członkiem PZD)? Jakby tego było mało, członkowie zarządu niejednokrotnie zwracali uwagę, aby nie wyrzucać odpadów zielonych do pojemników a jedna z osób podpisanych pod Państwa listem był skłonna odpowiedzieć, że inni też tak robią i że za to płaci. Jeśli tak, to skąd się biorą narzekania na wysokie ceny? Chcemy jednak traktować Państwa list, drugi w kolejności w tej samej sprawie, jako objaw społecznego zaangażowania i przełom, dzięki rezygnacji z dotychczasowej postawy objawiającej się ignorowaniem uczestnictwa w Walnych Zebraniach oraz postawy „Płacę i wymagam”. Mamy nadzieję, iż będą Państwo konsekwentni i  nie tylko nie będą wyrzucali do pojemników tych odpadów, które tam trafić nie powinny, ale będą Państwo także zwracali uwagę innym działkowcom i dzielnie zniosą Państwo inwektywy kierowane do Państwa w podziękowaniu za Państwa prospołeczną postawę. Dla nas to chleb powszedni. Zanim jednak zechcą Państwo kolejny raz udzielić nam rad, prosimy najpierw przemyśleć swoją dotychczasową, wyłącznie roszczeniową postawę i zechcieć przysłuchać się choć raz dyskusji o problemach ogrodu omawianych podczas Walnego Zebrania lub po prostu zapytać, czy i jakie działania Zarząd już podejmował. Warto również poczytać jakie Zarząd ogrodu ma możliwości prawne do dyscyplinowania działkowców notorycznie łamiących Regulamin Ogrodu. Być może wtedy uda się Państwu zrozumieć to, co do tej pory było dla Państwa zagadką. Nie uda się to bez minimalnego chociażby zainteresowania sprawami ogrodu. List każdy może napisać, a w rzeczywistości tylko uświadomienie wszystkich działkowców co do ich wpływu na koszty wywozu odpadów może przyczynić się do ich obniżenia.

Zarząd ROD Pogodny


Zanim utoniemy w odpadach

Szanowni Działkowcy 

ROD „Pogodny”!

       Zwracamy się do Państwa z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Nie wrzucajcie do kontenerów gałęzi, trawy, szkła, desek oraz opon i odpadów niekomunalnych. 

Apelujemy o zaprzestanie pozostawiania śmieci wokół kontenera. 

Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD czy RTV, dywanów, szyb, itp.), bo to nie jest miejsce na tego typu rzeczy.

Czy koniecznie chcecie płacić coraz więcej za wywóz śmieci?

Apelujemy szczególnie do tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu ROD  przez co narażają pozostałych działkowców na coraz większe koszty i podwyżki corocznych opłat ogrodowych za działki.

 

PRZYPOMINAMY !!!

Trawa, gałęzie i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane powtórnie jako cenny nawóz.

 • 42 pkt. 1 regulaminu ROD, zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 68 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do pojemników komunalnych na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

UWAGA!

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

– różnych mebli, dywanów i chodników.

– złomu, gruzu, szyb i innych materiałów budowlanych.

– wszelkiego sprzętu AGD i RTV.

– opon i innych części samochodowych.

– pojemników o dużych gabarytach i beczek.

– ściętej trawy oraz gałęzi.

EKOPORT chętnie to od Państwa przyjmie!!!