Kontakt

Walne Zebranie 2016

Rodzinny Ogród Działkowy  im. “Pogodny”
71-119 Szczecin 35, skr.poczt.5
e-mail: rod.pogodny@gmail.com


 Biuro zarządu ogrodu czynne:

– w poniedziałki,     od   16:00 do 19:00

– w czwartki,           od    9:00 do 12:00

tel. 91 487 16 25  


Kasa ogrodu czynna:

– w poniedziałki,    od  16:00  do  18:30

– w czwartki,          od   9:00  do  11:30


Rachunek bankowy:

Bank Zachodni WBK S.A.

41 1500 1722 1217 2006 5574 0000

Dokonując wpłat na rachunek ogrodu prosimy pamiętać, aby nie zaokrąglać wyliczonej kwoty, a w tytule przelewu koniecznie zamieścić numer działki.


Wykaz Telefonów:


STANISŁAW ŚMIGIELSKI

gospodarz rejonu  – numer telefonu na tablicach ogłoszeń ogrodu

(lewa strona ul. Taczaka, Biuro)


JERZY MADYJEWSKI

gospodarze rejonu  – numer telefonu na tablicach ogłoszeń ogrodu  

(prawa strona ul. Taczaka, Biuro ROD)Numery alarmowe:

NUMER ALARMOWY tel.  112
STRAŻ MIEJSKA tel.  986
POGOTOWIE RATUNKOWE tel.  999
STRAŻ POŻARNA tel.  998
POLICJA tel.  997
DZIELNICOWY tel.  722 090 320