INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA DZIAŁKOWCÓW

 

w okresie pandemii zalecamy kontakt mailowy: rod.pogodny@gmail.com

 1. Aby nabyć prawo do użytkowania działki należy:

– wraz ze sprzedającym zgłosić się do biura ogrodu w celu pobrania umowy przeniesienia prawa do działki i wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki,

– wspólnie ze sprzedającym wypełnić wniosek,

– uzyskać informacje o opłatach obowiązujących nowych działkowców, w tym kaucji za kontener do śmieci w wysokości 300 zł.

 1. U wybranego Notariusza, wraz ze sprzedającym, podpisać umowę przeniesienia prawa do działki.
 2. Złożyć oryginał podpisanej umowy w biurze ogrodu do zatwierdzenia przez zarząd, wypełnić pozostałe druki, uzyskać regulaminy, wpłacić 300 zł kaucji za kontener.
 3. We wskazanym terminie wpłacić do kasy ogrodu jednorazową opłatę dla nowych działkowców.
 4. Uporządkować działkę według własnych potrzeb (zgodnie z postanowieniami regulaminu) zamawiając z firmy zewnętrznej kontener na śmieci.
 5. Odebrać kaucję okazując pokwitowanie za wywóz śmieci.

 

Wzory dokumentów.

W przypadku odstąpienia prawa do działki (sprzedaży):

 1. wniosek o zatwierdzenie prawa do działki sporządzany przez osobę zbywającą działkę.
 2. umowa przeniesienia prawa do działki w 3 egzemplarzach, na których podpisy należy poświadczyć notarialnie,
 3. deklaracja członkowska,

W przypadku śmierci działkowca i nabycia wolnej działki:

 1. wniosek o zawarcie dzierżawy działkowej- dotyczy:

–  współmałżonka gdy chce zostać współposiadaczem działki,

– osoby bliskiej po  śmierci działkowca (również współmałżonka),

 1. wzór umowy dzierżawy działkowej (do zapoznania się)