Gospodarz ogrodu

workers_figures_dolls

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny w Szczecinie poszukuje GOSPODARZA OGRODU

 

 

 

Do podstawowych obowiązków gospodarza należą:

  • utrzymywanie porządku w częściach wspólnych ogrodu,
  • koszenie trawy w wyznaczonych miejscach,
  • strzyżenie żywopłotów,
  • pomoc przy usuwaniu awarii sieci wodnej,
  • wyrywkowe kontrole stanów wodomierzy i liczników energii,
  • wykonywanie drobnych prac zleconych przez Zarząd Ogrodu, np.:  napraw ogrodzenia, ławek, itd.

Poszukiwana osoba, powinna posiadać umiejętności do wykonania ww. prac oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy. Nie oczekujemy codziennej obecności gospodarza w ogrodzie, ale liczymy na obecność we wskazanym rejonie kilka razy w tygodniu oraz pomoc przy usuwaniu awarii. Gospodarz rejonu nie musi być działkowcem.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, umowy zlecenia, wynagrodzenia, przedstawi zainteresowanej osobie Zarząd Ogrodu.

Zapraszamy do biura ogrodu znajdującego się w Szczecinie, przy ulicy Derdowskiego, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Witkiewicza, poniedziałki, w godzinach: 16:00 – 19:00. Szczegółowe dane adresowe znajdują się na stronie:

http://www.rodpogodny.pl/kontakt/

Zarząd ROD “Pogodny”

Dodaj komentarz