Dzień Działkowca 2015

Dzień 12 września 2015 roku był dniem, w którym – jak co roku – świętowaliśmy „Dzień Działkowca”. Organizatorzy zadbali o oprawę muzyczną i poczęstunek w postaci tradycyjnej już grochówki i grillowanej kiełbasy a uczestnicy o dobry humor i chęć do tańca. Niezależnie od poczęstunku przygotowanego przez organizatorów, zadbaliśmy sami o podzielenie się z sąsiadami przygotowanymi przez nas samych potrawami, ciastami, napojami. Nie zabrakło też owoców i warzyw z naszych upraw. Członkowie naszej społeczności, którzy obchodzili to święto wielokrotnie podkreślali w rozmowie, że frekwencja była imponująca. Cieszy to organizatorów i zachęca do dyskusji, jak przygotować obchody naszego święta w kolejnych latach. Za organizację tegorocznego chcemy podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład pracy, a w szczególności: Alicji Madej, Eugeniuszowi Romankowi, Henrykowi Księżopolskiemu, Czesławowi Trybuszkiewiczowi i Władysławowi Ilczukowi. Poniżej zamieszczamy kilka fotografii wykonanych w tym dniu.
Szczególnym gościem podczas naszego święta była pani Teresa Lewandowska – Członek Komisji Rewizyjnej Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie. Pani Teresa odczytała list Prezesa Okręgowego Zarządu – pana Tadeusza Jarzębaka.

 Skan_20150917

Od Walnego Zebrania minęło już pół roku i warto było podczas Dnia Działkowca zasygnalizować kilka spraw, które chcemy szerzej omówić wiosną, podczas następnego Walnego Zebrania. Podstawową bolączką ogrodu jest  katastrofalny stan sieci wodnej, wybudowanej ponad pół wieku temu, a zawierającej również elementy o kilkadziesiąt lat starsze. Dotychczas ograniczaliśmy się do konserwacji i napraw, ale w kolejnych latach nie unikniemy gruntownej modernizacji. Tegoroczne lato uzmysłowiło wszystkim, że bez wody nie można utrzymać ogrodu w należytym stanie i nie możemy już odwlekać modernizacji. Również sieć elektryczna ogrodu, wybudowana w 1977 roku wymaga napraw i modernizacji. O tym również będziemy chcieli decydować wiosną, przy udziale wszystkich członków naszej społeczności. Pocieszającym jest fakt, iż sieć elektryczną modernizujemy już od kilku lat i nadal zamierzamy to robić. Nie oznacza to jednak, iż unikniemy awarii. Sama konstrukcja linii napowietrznych powoduje, iż usterki w naszej strefie klimatycznej są nieuniknione. Każda modernizacja wiąże się z kosztami, ale innych rozwiązań nie mamy. Badamy możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich, rozważamy inwestycje w odnawialne źródła energii, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że istnieje szereg ograniczeń, z powodu których dotychczas nie korzystaliśmy z pomocy publicznej. Pani Krystyna Ilczuk – Prezes Zarządu, wspominając o koniecznych wydatkach, podkreśliła również, iż ponosimy ogromne koszty związane z wywozem odpadów. W 2014 roku wydaliśmy na ten cel 45 000 złotych, a w 2015 roku, do końca sierpnia, już 41 500 złotych. Z tego względu należy rozważyć wywóz odpadów zielonych indywidualnie , przez każdego działkowca, lub powrót do kompostowania zielonych części roślin. Do tego drugiego rozwiązania gorąco zachęcamy.

Ostatnią z sygnalizowanych spraw, wartą przytoczenia w tej relacji, są przygotowania do kolejnego Walnego Zebrania. Strona internetowa, którą tworzymy ma służyć również wymianie poglądów na temat funkcjonowania ogrodu w kolejnych latach. Pozwala również na lepszą komunikację wszystkich działkowców. Zarząd zachęca do przesyłania propozycji i pomysłów do piszącego te słowa Marka Walkarza. Na razie na adres ogrodu, później na wskazany adres służący do tych celów. Zapraszamy także do bezpośredniej rozmowy, w poniedziałki, między godziną 18:00 a 19:00, w świetlicy. Dzięki temu łatwiej nam wszystkim będzie wpływać na zarządzanie ogrodem.

W imieniu Zarządu Ogrodu dziękuję wszystkim za uczestnictwo w Dniu Działkowca i zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, propozycjami.

 100_3999 100_4000

 100_4007 100_4005

 100_3996 100_3995

Dodaj komentarz