List działkowców przeciwko wysokim opłatom za wywóz odpadów

Dotychczasowe prośby, napomnienia, działania Zarządu Ogrodu w sprawie ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci, a tym samym zmniejszenia ponoszonych przez nas wszystkich opłat z tego tytułu, przyniosły rezultat raczej kuriozalny, a w każdym razie odwrotny od oczekiwanego. Ilość wyrzucanych śmieci nadal jest duża, co nie przeszkadza części działkowców zrzeszonych w naszym ogrodzie protestować przeciwko wysokim opłatom za ich wywóz. Zarząd Ogrodu otrzymał dwa listy w tej sprawie. Drugi list wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej. List podpisało 41 osób, z których dwie były obecne na Walnym Zebraniu w 2019 roku podczas którego omawialiśmy bardzo szczegółowo problem rosnących cen oraz rosnącej ilości corocznie wyrzucanych odpadów. Dwie osoby nie miały obowiązku uczestniczenia w zebraniu, jedna nie jest członkiem PZD, a druga jest nowym działkowcem. Nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu podpisanym pod listem osobom w kierowaniu pod adresem członków zarządu ogrodu nieprawdziwych zarzutów dotyczących: braku działań związanych z ograniczeniem ilości wyrzucanych śmieci, brakiem kontroli cen wywozu 1m3 śmieci oraz sugestii, iż zarząd ogrodu dopuszcza wywóz niepełnych pojemników. Jak jest w rzeczywistości, kolejny raz wyjaśniamy w udzielonej odpowiedzi. Podkreślamy, iż tylko samodyscyplina wszystkich działkowców może doprowadzić do zmniejszenia ilości wywożonych pojemników, a tym samym ograniczyć  opłaty z tym związane.

______________________________________________________________________________

List w sprawie wysokich cen wywozu śmieci.

Szczecin 15.06.2020

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Rodzinny Ogród Działkowyim. “Pogodny”
71-119 Szczecin 35, skr.poczt.5

Dotyczy: Ceny za odpady w 2020 r

Po dzisiejszej informacji zasięgniętej w Polskim Związku Działkowców Okręg w Szczecinie, informujemy, że ze względu na pandemię i zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób, zobowiązani jesteśmy do wniesienie opłat w w wysokości opłat z poprzedniego roku tak jak w pozostałych ROD. Okręg poinformował nas, że nie powinni Państwo ustalać cen za wywóz śmieci bez walnego zgromadzenia,  w dodatku 100% wyższych z informacją , że może być jeszcze drożej. Sprawdzaliśmy ceny, dzwoniliśmy do centrali w Dąbiu i na tle Szczecina, ale i Polski, mamy ceny najwyższe. ( sprawdzane nawet w stolicy). To już kolejny raz kiedy podnosicie drastycznie ceny za wywóz odpadów, nie robiąc nic aby to zmienić. Ceny rosną,  o czym wiedzą wszyscy, jednak inne ROD-y poradziły sobie tak,  że w Szczecinie i okolicy ceny wahają się w granicach 80 – 180 zł rocznie.

Jaka jest więc do tej pory rola Zarządu – podnoszenie cen?

Trzeba to zmienić i szukać już dzisiaj rozwiązań, które zmniejszą te opłaty. Tak jak poczyniły inne ROD-y. Centrala poinformowała nas, że nawet nie trzeba robić walnego zgromadzenia aby zainstalować monitoring, gdyż posiadacie Państwo tak zwane fundusze na rzecz rozwoju ( bieżące środki) z których można założyć monitoring.

Dlatego prosimy Zarząd, aby jak najszybciej jak to możliwe:

  1.  uruchomić lub zainstalować nowy monitoring przy pojemnikach na odpady. Obecnie kamera wi=fi z rejestracją w chmurze to kost ok. 500 zl, co nie stanowi dużego obciążenia dla tak dużej ilości działek.

Nie zgadzamy się aby Zarząd w dalszym ciągu nie stosował kamery, fotopułapek, które są jeszcze tańsze w użytkowaniu.

Takie działania z czasem uregulowałyby sprawy odpadów w naszym ROD, tak jak uregulowało w innych ogrodach.

  •  Zmienić kontener na odpady zielone i komunalne, tak aby znacząco zmniejszyć koszta.
  •  Zakazać gromadzenia wszelkich gabarytów i innych zbędnych odpadów z altanek w pojemnikach i pod nimi. Wszelkie informacje muszą być podane dużym pogrubionym drukiem, a nie drobnym maczkiem na tablicy. Poinformować koniecznie o wywożeniu gabarytów do eko-portów we własnym zakresie. Informacja o konieczności rozdrabniania odpadów, których nie da się kompostować jak drzewa, krzewy i nie wrzucania ich w workach, co powoduje bardzo szybkie zapełnianie obecnego kontenera.

Centrala zasugerowała, że powinna być osoba kontrolująca śmieci i najczęściej jest to w zakresie pracy gospodarza ROD, który ugniata śmieci, sprawdza czy kontener jest zapełniony i dopiero wtedy zgłaszany jest wywóz kontenera. Są dowody na to, ze były na naszych działkach  wywożone puste kontenery, a robiąc zdjęcia kierowca zrzucił kontener i zasłaniając się odjechał. To jest sytuacja niewyobrażalna i również doskonale znana centrali w Dąbiu, gdyż inne ROD-y też zgłaszały ten problem. Tą sytuację również rozwiązuje monitoring.

  •  Prosimy Zarząd i Komisję Rewizyjną o podanie szczegółów ofert cenowych, jakie były brane pod uwagę przy wyborze firmy wywożącej odpady. Chcemy sprawdzić te oferty.

Podane na tablicy ilości wywozów I kwartału  2018. 2019 i 2020 to wielka zagadka. Jak mogła wzrosnąć niemal 4 krotnie ilość wywozów 2018 w stosunku do 2020 r , kiedy dopiero w marcu zaczyna się ruch na działkach?

Ponieważ od kilku lat największą ilość odpadów i gabarytów wywożą nowi dzierżawcy działek, należy ich informować o obowiązku wynajęcia kontenera na własny koszt, tak jak było kiedyś i egzekwować ten nakaz. Ze zgrozą patrzymy na to co ląduje w kontenerze za to płacimy wszyscy. Jednak nie może być tak,  i jest to dla nas niezrozumiałe, że płacimy więcej niż ustalone ceny 1 lipca 2020 w gminie chociażby Kołbaskowo, gdzie wg uchwały XVIII/210/2020 roczna cena za odpady komunalne za domek letniskowy lub inna nieruchomość na cele rekreacyjne wynosi 180 zl. U nas dla jednej działki cena już wynosi 360 z zagrożeniem 100 zl dopłaty.

Tej sytuacji nie rozumiemy my, ani centrala w Dąbiu, gdyż o takich cenach nawet nie słyszeli.

 Prosimy więc Zarząd przede wszystkim o monitoring wywozu odpadów , zlecenie gospodarzowi kontroli wywożenia odpadów, głównie w miesiącach martwych, kiedy kontenery nie są tak szybko zapełnianie, a płacimy za każdy wywóz a nie za ilość, gdyż w ten sposób bardzo szybko sytuacja ulegnie zmianie.

Przykładów takiego działania jest bardzo dużo w innych ogrodach

W załączeniu przesyłamy skan podpisów działkowców, które były zbierane dosłownie jeden dzień dla przykładu, że nikomu nie podoba się obecna sytuacja

Z poważaniem działkowcy

Lista zawierająca 41 Nazwisk i numerów działek znajduje się w biurze ogrodu. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie jest możliwe jej zamieszczenie na stronie internetowej ogrodu.

_________________________________________________________________________

Odpowiedź Zarządu ROD Pogodny.

                Szanowni Państwo,

           Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Pogodny” w Szczecinie pragnie podziękować Państwu za prospołeczną postawę oraz zainteresowanie sprawami ogrodu, a w szczególności opłatami ponoszonymi  przez ogród za wywóz odpadów. W pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy jednak doprecyzować i przypomnieć zagadnienia poruszane podczas ubiegłorocznego Walnego Zebrania oraz opisywane na stronie internetowej ogrodu oraz tablicach informacyjnych.

                Poruszany przez Państwa problem cen wywozu odpadów nie pojawił się w tym roku. O podwyżce cen o 47% mówiliśmy rok temu. Od kilku lat zwracamy uwagę nie tylko na rosnące ceny ale przede wszystkim na rosnącą ilość odpadów wyrzucanych przez działkowców. Do pojemników powinny trafiać takie odpady jak te, które trafiają do kosza na śmieci w każdej kuchni, a znajdujemy tam przede wszystkim odpady zielone, które powinny trafić na kompostownik. Ponadto trafiają tam takie rzeczy jak: szafy, szafki, kanapy, fotele, krzesła, kuchenki, opiekacze, lodówki, wózki, parasole, gruz, deski, papa, szkło. Pełnej listy odpadów, które powinny trafić do ekoportu a nie do pojemników w ogrodzie, nie sposób wymienić.  Jak do tej pory na nic się zdały próby selektywnego zbierania odpadów. Kilka lat temu Zarząd Ogrodu zorganizował podstawienie pojemników na odpady zielone, w ubiegłym roku, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. W tym roku, wyznaczył miejsce do składowania gałęzi, które miały być docelowo pocięte na zrębki. Za każdym razem koniec był taki sam. Do pojemników na odpady zielone trafiały wszelkie odpady i musieliśmy pokryć koszty wywozu odpadów zmieszanych, a nie zielonych. Remondis odmówił współpracy bo do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów trafiało wszystko, co się dało wyrzucić. Oprócz gałęzi do cięcia na stertę trafiły: trawa, odpady zielone, walizki, meble, gruz, na które potrzeba podstawić dodatkowe pojemniki. Z tego powodu Państwa wskazanie, iż „Trzeba to zmienić i szukać już dzisiaj rozwiązań, które zmniejszą te opłaty” są wyjątkowo nietrafne. Podobnie jak opieranie się na przykładach z innych ogrodów. Nie wątpimy, iż są ogrody, które płacą znacznie mniej za wywóz odpadów. Jeśli jednak chcą Państwo podawać je za przykład, to powinni Państwo przede wszystkim opierać się na zdyscyplinowaniu samych działkowców. Jeśli zechcą Państwo zadać sobie trochę trudu i nie poprzestawać na proteście, to prosimy porównać ceny za wywóz 1m3 odpadów pobierane przez obsługującą ogród firmę TOWAR, do opłat pobieranych przez inne przedsiębiorstwa. Kopie faktur wywiesiliśmy na tablicach ogrodowych. Szybko okaże się, iż stawianie Zarządowi zarzutu o brak dbałości o obniżenie kosztów wywozu odpadów nie znajduje podstaw, jest jedynie Państwa imaginacją. Dalece posuniętą złośliwością lub brakiem podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania ogrodu, w którym mają Państwo działki jest stwierdzenie: „To już kolejny raz kiedy podnosicie drastycznie ceny za wywóz odpadów, nie robiąc nic aby to zmienić”. Wspomniany przez Państwa monitoring funkcjonował w ogrodzie przez kilka lat i – podobnie jak kontenery na odpady zielone, pojemniki do segregacji odpadów, wyznaczanie miejsc do składowania gałęzi – nie sprawdził się. Zdecydowana większość „sprawców” pozostała nierozpoznana a przepisy RODO nie zezwalają nam na rozpowszechnienie wizerunku w celu identyfikacji. Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę działkowcom wyrzucającym odpady zielone do kontenerów ogrodowych uwagę na niestosowność takiego zachowania, w tym także jednej z osób podpisanej pod Państwa listem. Efekt zawsze jest podobny i w odpowiedzi słyszymy: „Przecież za to płacę”, „Inni też wyrzucają?”, „A co ja mam z tym zrobić?”, „Ja to mam mało tych gałęzi, zobaczcie co inni wyrzucali”. Odpowiedzi świadczą o całkowitym braku szacunku dla innych działkowców, a Państwo się dziwią, że rosną opłaty za wywóz śmieci? Państwo protestują, podczas gdy jedna z osób podpisanych pod listem zachowuje się tak samo? Państwo żądają okazania dokumentów ignorując pracę Komisji Rewizyjnej, która jest właśnie od tego by kontrolować pracę Zarządu i w której przeważnie brakuje chętnych do pracy? Udzielają Państwo rad jak Zarządzać odpadami podczas gdy większość rozwiązań był już stosowana i nie przyniosła rezultatów? Informują Państwo iż trzeba zakazać czegoś, co już zostało wyraźnie zakazane w Regulaminie Ogrodu? Powołują się Państwo na mityczną, nieistniejącą „Centralę”, którą w rzeczywistości jest Oddział Okręgowy, który nie ma dostatecznej wiedzy o działaniach Zarządu ROD Pogodny. Podają Państwo przykłady rozwiązań funkcjonujących poza ogrodem, przykładów sprzecznych z prawem dotyczącym funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

                Napisali Państwo swój sprzeciw przeciwko wysokim opłatom za wywóz śmieci. Skierowali Państwo pod adresem Zarządu zarzut, iż bezprawnie podwyższa opłaty. To nieporozumienie, opłaty za: wodę, energię elektryczną, wywóz odpadów wynikają wprost z otrzymanych przez ogród faktur. Jeśli stany liczników i ilość zgłoszonych do wywozu kontenerów zgadzają się z danymi na fakturach, to jedynie co może zrobić Zarząd Ogrodu, to zapłacić i podzielić koszty na działkowców. O ile w przypadku wody i energii elektrycznej można to zrobić kierując się zużyciem wskazanym przez podliczniki, to w przypadku wywozu odpadów nie jest możliwe ustalenie, który z działkowców wyrzuca ich więcej, a który mniej, dlatego wszystkie działki są obciążane tą samą opłatą. Ponadto, mylą Państwo obowiązek ze zwyczajem. To, że zwyczajowo, corocznie dyskutujemy na Walnym Zebraniu o wysokości pobieranych zaliczek na wywóz śmieci, nie znaczy, że w przypadku gdy pobrane zaliczki nie pokryją kosztów wywozu odpadów, wszyscy działkowcy z Zarządem Ogrodu włącznie nie pokryją różnicy. Pokryją, w opłatach pobieranych w kolejnym roku.

                Na zakończenie tego listu pragniemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami. Z jednej strony cieszy nas zainteresowanie sprawami ogrodu, z drugiej strony Państwa list zakrawa na kpinę. Jak bowiem traktować list podpisany przez 41 (w pozycji 29 i pozycji 30 jest jedno nazwisko) osób, z których w ubiegłorocznym Walnym Zebraniu uczestniczyło dwoje, a dwoje było zwolnionych z tego obowiązku (jedna osoba nie był wtedy działkowcem, a jedna nie jest członkiem PZD)? Jakby tego było mało, członkowie zarządu niejednokrotnie zwracali uwagę, aby nie wyrzucać odpadów zielonych do pojemników a jedna z osób podpisanych pod Państwa listem był skłonna odpowiedzieć, że inni też tak robią i że za to płaci. Jeśli tak, to skąd się biorą narzekania na wysokie ceny? Chcemy jednak traktować Państwa list, drugi w kolejności w tej samej sprawie, jako objaw społecznego zaangażowania i przełom, dzięki rezygnacji z dotychczasowej postawy objawiającej się ignorowaniem uczestnictwa w Walnych Zebraniach oraz postawy „Płacę i wymagam”. Mamy nadzieję, iż będą Państwo konsekwentni i  nie tylko nie będą wyrzucali do pojemników tych odpadów, które tam trafić nie powinny, ale będą Państwo także zwracali uwagę innym działkowcom i dzielnie zniosą Państwo inwektywy kierowane do Państwa w podziękowaniu za Państwa prospołeczną postawę. Dla nas to chleb powszedni. Zanim jednak zechcą Państwo kolejny raz udzielić nam rad, prosimy najpierw przemyśleć swoją dotychczasową, wyłącznie roszczeniową postawę i zechcieć przysłuchać się choć raz dyskusji o problemach ogrodu omawianych podczas Walnego Zebrania lub po prostu zapytać, czy i jakie działania Zarząd już podejmował. Warto również poczytać jakie Zarząd ogrodu ma możliwości prawne do dyscyplinowania działkowców notorycznie łamiących Regulamin Ogrodu. Być może wtedy uda się Państwu zrozumieć to, co do tej pory było dla Państwa zagadką. Nie uda się to bez minimalnego chociażby zainteresowania sprawami ogrodu. List każdy może napisać, a w rzeczywistości tylko uświadomienie wszystkich działkowców co do ich wpływu na koszty wywozu odpadów może przyczynić się do ich obniżenia.

Zarząd ROD Pogodny


Zanim utoniemy w odpadach

Szanowni Działkowcy 

ROD „Pogodny”!

       Zwracamy się do Państwa z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Nie wrzucajcie do kontenerów gałęzi, trawy, szkła, desek oraz opon i odpadów niekomunalnych. 

Apelujemy o zaprzestanie pozostawiania śmieci wokół kontenera. 

Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD czy RTV, dywanów, szyb, itp.), bo to nie jest miejsce na tego typu rzeczy.

Czy koniecznie chcecie płacić coraz więcej za wywóz śmieci?

Apelujemy szczególnie do tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu ROD  przez co narażają pozostałych działkowców na coraz większe koszty i podwyżki corocznych opłat ogrodowych za działki.

 

PRZYPOMINAMY !!!

Trawa, gałęzie i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane powtórnie jako cenny nawóz.

  • 42 pkt. 1 regulaminu ROD, zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 68 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do pojemników komunalnych na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

UWAGA!

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

– różnych mebli, dywanów i chodników.

– złomu, gruzu, szyb i innych materiałów budowlanych.

– wszelkiego sprzętu AGD i RTV.

– opon i innych części samochodowych.

– pojemników o dużych gabarytach i beczek.

– ściętej trawy oraz gałęzi.

EKOPORT chętnie to od Państwa przyjmie!!!


Czy działkowcy szanują swoje pieniądze?

Czy działkowcy szanują swoje pieniądze?

Z obserwacji poczynań działkowców należy wyciągnąć wniosek, że nie. My działkowcy wydajemy pieniądze tam, gdzie moglibyśmy je zaoszczędzić.

O co chodzi?

O wywóz odpadów.

Z roku na rok coraz więcej odpadów jest wyrzucane przez działkowców. Wyrzucamy wszystko bez zastanowienia, nie dbamy o nic, ani o nasze środowisko, ani o własne pieniądze. Liczy się tylko jedno, jak ukradkiem wyrzucić do kontenera lub obok niego zbędne rzeczy z działki.

 

Rok i kwartał jaki jest porównywany

Ilość wyrzuconych odpadów w m3

Kwota jaka została zapłacona

2018  I kwartał

61

3 979,80 zł

2019 I kwartał

176

15 206,40 zł

2020 I kwartał

222

31 708,80 zł

 

Zbieramy na działce wszystko, robiąc często z niej przechowalnię, magazyn, skład rzeczy, które zostały przyniesione z własnych mieszkań, bo tam już były zbędne, choć gdyby zostały wyniesione pod blok/dom wywieziono by je za darmo, gdyż Państwo płacą za taki wywóz  w opłatach dla spółdzielni club wspólnot mieszkaniowych. No cóż, nikt Państwu nie może zabronić płacić dwa razy za wywóz tych rzeczy ale to  lekkomyślność.

Działka służy niektórym działkowcom jako  skład rzeczy niepotrzebnych, których nie chcą od razu wyrzucać na śmietnik. Zbierają je na działce, bo może się jeszcze na coś przydadzą. Po pewnym czasie albo brakuje już miejsca albo składowane rzeczy pod wpływem warunków atmosferycznych stały się brzydkie, uległy zniszczeniu.  Trzeba się ich pozbyć. Trafiają do ogrodowego kontenera na odpady. Najczęściej w całości, bo nikomu nie chce się ich połamać, rozdrobnić aby zajmowały mniej miejsca w kontenerze. Przecież na to trzeba by poświęcić więcej czasu, a tak, szybciej, łatwiej. Mało kto zdaje myśli przy tym o kosztach wywozu odpadów, które przecież pokrywa i będzie pokrywał. Kontener ma swoje wymiary, więc niepocięte gałęzie zajmują dużo miejsca mimo, iż w rzeczywistości jest ich mało, bo nastroszone gałęzie nie pozwalają na wrzucenie innych rzeczy. Każdy kontener to m3, za które płacimy. I czy będzie on wypełniony kilkoma nastroszonymi gałęziami, czy wypełniony dużą ilością rozdrobnionych gałęzi, (rozsądnie ułożonymi aby zmieścić ich jak najwięcej) kwota opłaty za kontener jest jednakowa.

A  można inaczej!

Wiele z tych wyrzucanych rzeczy można wywieźć do ekoportu, który w tamtym roku został wybudowany tuż za naszymi działkami. Wystarczy wysilić się, osobno składać gałęzie,  osobno liście, osobno meble, małe i duże AGD, materiały budowlane. Wszystkie odpady ekoport przyjmuje bez żadnych problemów. Autor wywoził kilkukrotnie gałęzie i liście z działki, nikt się nie pytał skąd  pochodzą odpady, wskazane było tylko miejsce, gdzie należy je wyładować.

Ale zamiast odpowiedzialnego wyrzucania odpadów częściej słyszymy: „Płacę i będę wyrzucał a co mi zrobicie?”

Zarząd Ogrodu nie ma możliwości aby przez 24 godziny nadzorować, co Państwo wyrzucają. Na zwracaną uwagę, że nie należy tego wyrzucać, odpowiedź prawie zawsze jest jedna: „płacę więc wyrzucam”.  Nie będziemy też policjantami, którzy będą szukać, kto i co wyrzucił do kontenera na odpady, bo to nie należy do obowiązków zarządu.

To Państwa świadomość musi dojrzeć do tego, że sami sobie robicie krzywdę, że czas zacząć segregację odpadów, bo to będzie wymierna korzyść dla naszych portfeli oraz Ziemi, którą dewastujemy w zastraszającym tempie. Wcześniej  czy później dojdzie do tego, że wielu z nas to zrozumie, zwłaszcza gdy przyjdzie  do kasy ogrodu i Pani skarbnik wyliczy kwotę, jaką mamy uiścić za wywóz odpadów. Wtedy wszyscy będziemy narzekać, że to bardzo dużo. Niestety wyrzucono odpady,  firma wywiozła, fakturę wystawiła, więc przyszedł czas na jej uregulowanie i to będzie bolało, bardzo będzie bolało.  Kwoty będą duże, bo wyrzucamy dużo a i firma coraz więcej żąda za ich wywóz.

 Człowiek to istota myśląca. Mamy nadzieję, że Państwo przemyślą, co i gdzie wyrzucają, bo z każdym rokiem ceny będą rosły. A ograniczymy wywóz odpadów, albo będziemy płacić po kilkaset złotych za  ich wywóz. Pieniądze, które płacimy za wywóz odpadów można byłoby wykorzystać na np. modernizację niebezpiecznej już sieci energetycznej czy wodnej. Obie są w złym stanie. Jeżeli ograniczymy wywóz odpadów o 50% przy zachowaniu przez firmę obecnej ceny za m3, to w dwa lata jesteśmy w stanie zebrać od 25% do 40% kwoty na modernizację linii energetycznej. W przeciwnym przypadku  trzeba będzie się liczyć z dodatkowymi kosztami, jakie poniesiemy na modernizację sieci energetycznej czy wodnej.

Poniżej przedstawiamy poniesione koszty wywozu odpadów za 2019 rok i prognozę na wywóz śmieci na rok 2020

W 2019 r. wyrzucono śmieci za kwotę                                              165 678,45 zł

Zebrana kwota od działkowców  w 2019 r.                                      137 690,50 zł

Różnica pomiędzy fakturami a zebranymi środkami,

do pokrycia w 2020 r.                                                                             27 987,95 zł

Koszty wywozu  odpadów w 2020 r. cena z 1m3                             140,40 zł   

Koszty wywozu w 2019 r.  wynosił za  1 m3                                       86,40 zł.

Jeden kontener to siedem ton odpadów, 982,80 zł … .

Prognozowana od działki kwota za wywóz odpadów w 2020 roku, uwzględniająca podwyżkę  kosztów wywozu, niedopłatę za 2019 rok  i  ilość śmieci na  poziomie roku 2019, to  355,00 zł od działki! Ale, za I kwartał zapłaciliśmy dwa razy tyle, co w zeszłym roku. Jak tak dalej będzie, to i 450 złotych będzie za mało.

Proszę się zastanowić czy warto, zarobione pieniądze wydawać na wywóz śmieci – można je wydać na przyjemniejsze rzeczy!


Stopniowo przywracamy obsługę interesantów w biurze ogrodu

Dzięki częściowemu zniesieniu obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, Zarząd Ogrodu podjął decyzję o otwarciu biura i przywróceniu obsługi osób które przekazują lub nabywają prawa do dzierżawy działki w ROD “Pogodny”. Pozostałe sprawy prosimy kierować do Zarządu telefonicznie – w godzinach pracy biura, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy pamiętać o obowiązku korzystania ze środków ochronnych, tj. rękawiczek, maseczek, przyłbic. Pełna obsługa zostanie przywrócona po zniesieniu stanu epidemii.

Zarząd ROD “Pogodny”


Zdrowych Świąt Wielkiej Nocy!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy.

Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Niech to, czego jesteśmy ostatnio świadkami, nie zachwieje naszej wiary i nadziei. Zło i choroby przeminą. Spędźmy te święta pogodnie i – wbrew wszelkim przeciwnościom –  radośnie. 

Zarząd i pracownicy ogrodu

 


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD
3 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia kreślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

w Warszawie

 KRAJOWY ZARZĄD

__________________________________________________________________________

Apel

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

 

Szanowni działkowcy!

            Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń – zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców – unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych – na działce w ROD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

Apel jest uzupełnieniem decyzji Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, podjętych w formie następujących uchwał:

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.


OPŁATY OGRODOWE obowiązujące w 2020 roku, do dnia Walnego Zebrania

 

 

Ogłoszenie

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. „Pogodny” w Szczecinie

w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019 r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty Sposób wyliczenia Stawka
opłata ogrodowa za 1 m2 powierzchni działki 0,55 zł
opłata energetyczna od działki podłączonej do sieci energetycznej 5,00 zł
za wywóz śmieci od każdej działki 180,00 zł

Informujemy, że na stronie internetowej www.rodpogodny.pl/ogrody/ w dalszym ciągu działa kalkulator opłat ogrodowych z danymi za ubiegły rok, ułatwiający dokonanie wyliczeń.

Wpłat dokonujemy tylko na konto ogrodu – kasa jest nieczynna!

Konto do wpłat:

41 1500 1722 1217 2006 5574 0000

W tytule przelewu koniecznie należy podać numer działki.

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd

Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie


Zmiana terminu odkręcenia zaworów wody

UWAGA

Ze względu na Wielką Sobotę przypadającą w tym roku w drugą sobotę kwietnia, wyjątkowo będzie odkręcana etapowo woda na działkach w dniu  kwietnia (sobota) od godz. 9.00.

Wszystkich działkowiczów prosimy o zabezpieczenie swoich łączy.

Obecność na działce w tym dniu obowiązkowa.

Za wszelkie wycieki wody na działkach, będą obciążani użytkownicy tych działek.