Zanim utoniemy w odpadach

Szanowni Działkowcy 

ROD „Pogodny”!

       Zwracamy się do Państwa z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Nie wrzucajcie do kontenerów gałęzi, trawy, szkła, desek oraz opon i odpadów niekomunalnych. 

Apelujemy o zaprzestanie pozostawiania śmieci wokół kontenera. 

Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD czy RTV, dywanów, szyb, itp.), bo to nie jest miejsce na tego typu rzeczy.

Czy koniecznie chcecie płacić coraz więcej za wywóz śmieci?

Apelujemy szczególnie do tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu ROD  przez co narażają pozostałych działkowców na coraz większe koszty i podwyżki corocznych opłat ogrodowych za działki.

 

PRZYPOMINAMY !!!

Trawa, gałęzie i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane powtórnie jako cenny nawóz.

  • 42 pkt. 1 regulaminu ROD, zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 68 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do pojemników komunalnych na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

UWAGA!

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

– różnych mebli, dywanów i chodników.

– złomu, gruzu, szyb i innych materiałów budowlanych.

– wszelkiego sprzętu AGD i RTV.

– opon i innych części samochodowych.

– pojemników o dużych gabarytach i beczek.

– ściętej trawy oraz gałęzi.

EKOPORT chętnie to od Państwa przyjmie!!!


Czy działkowcy szanują swoje pieniądze?

Czy działkowcy szanują swoje pieniądze?

Z obserwacji poczynań działkowców należy wyciągnąć wniosek, że nie. My działkowcy wydajemy pieniądze tam, gdzie moglibyśmy je zaoszczędzić.

O co chodzi?

O wywóz odpadów.

Z roku na rok coraz więcej odpadów jest wyrzucane przez działkowców. Wyrzucamy wszystko bez zastanowienia, nie dbamy o nic, ani o nasze środowisko, ani o własne pieniądze. Liczy się tylko jedno, jak ukradkiem wyrzucić do kontenera lub obok niego zbędne rzeczy z działki.

 

Rok i kwartał jaki jest porównywany

Ilość wyrzuconych odpadów w m3

Kwota jaka została zapłacona

2018  I kwartał

61

3 979,80 zł

2019 I kwartał

176

15 206,40 zł

2020 I kwartał

222

31 708,80 zł

 

Zbieramy na działce wszystko, robiąc często z niej przechowalnię, magazyn, skład rzeczy, które zostały przyniesione z własnych mieszkań, bo tam już były zbędne, choć gdyby zostały wyniesione pod blok/dom wywieziono by je za darmo, gdyż Państwo płacą za taki wywóz  w opłatach dla spółdzielni club wspólnot mieszkaniowych. No cóż, nikt Państwu nie może zabronić płacić dwa razy za wywóz tych rzeczy ale to  lekkomyślność.

Działka służy niektórym działkowcom jako  skład rzeczy niepotrzebnych, których nie chcą od razu wyrzucać na śmietnik. Zbierają je na działce, bo może się jeszcze na coś przydadzą. Po pewnym czasie albo brakuje już miejsca albo składowane rzeczy pod wpływem warunków atmosferycznych stały się brzydkie, uległy zniszczeniu.  Trzeba się ich pozbyć. Trafiają do ogrodowego kontenera na odpady. Najczęściej w całości, bo nikomu nie chce się ich połamać, rozdrobnić aby zajmowały mniej miejsca w kontenerze. Przecież na to trzeba by poświęcić więcej czasu, a tak, szybciej, łatwiej. Mało kto zdaje myśli przy tym o kosztach wywozu odpadów, które przecież pokrywa i będzie pokrywał. Kontener ma swoje wymiary, więc niepocięte gałęzie zajmują dużo miejsca mimo, iż w rzeczywistości jest ich mało, bo nastroszone gałęzie nie pozwalają na wrzucenie innych rzeczy. Każdy kontener to m3, za które płacimy. I czy będzie on wypełniony kilkoma nastroszonymi gałęziami, czy wypełniony dużą ilością rozdrobnionych gałęzi, (rozsądnie ułożonymi aby zmieścić ich jak najwięcej) kwota opłaty za kontener jest jednakowa.

A  można inaczej!

Wiele z tych wyrzucanych rzeczy można wywieźć do ekoportu, który w tamtym roku został wybudowany tuż za naszymi działkami. Wystarczy wysilić się, osobno składać gałęzie,  osobno liście, osobno meble, małe i duże AGD, materiały budowlane. Wszystkie odpady ekoport przyjmuje bez żadnych problemów. Autor wywoził kilkukrotnie gałęzie i liście z działki, nikt się nie pytał skąd  pochodzą odpady, wskazane było tylko miejsce, gdzie należy je wyładować.

Ale zamiast odpowiedzialnego wyrzucania odpadów częściej słyszymy: „Płacę i będę wyrzucał a co mi zrobicie?”

Zarząd Ogrodu nie ma możliwości aby przez 24 godziny nadzorować, co Państwo wyrzucają. Na zwracaną uwagę, że nie należy tego wyrzucać, odpowiedź prawie zawsze jest jedna: „płacę więc wyrzucam”.  Nie będziemy też policjantami, którzy będą szukać, kto i co wyrzucił do kontenera na odpady, bo to nie należy do obowiązków zarządu.

To Państwa świadomość musi dojrzeć do tego, że sami sobie robicie krzywdę, że czas zacząć segregację odpadów, bo to będzie wymierna korzyść dla naszych portfeli oraz Ziemi, którą dewastujemy w zastraszającym tempie. Wcześniej  czy później dojdzie do tego, że wielu z nas to zrozumie, zwłaszcza gdy przyjdzie  do kasy ogrodu i Pani skarbnik wyliczy kwotę, jaką mamy uiścić za wywóz odpadów. Wtedy wszyscy będziemy narzekać, że to bardzo dużo. Niestety wyrzucono odpady,  firma wywiozła, fakturę wystawiła, więc przyszedł czas na jej uregulowanie i to będzie bolało, bardzo będzie bolało.  Kwoty będą duże, bo wyrzucamy dużo a i firma coraz więcej żąda za ich wywóz.

 Człowiek to istota myśląca. Mamy nadzieję, że Państwo przemyślą, co i gdzie wyrzucają, bo z każdym rokiem ceny będą rosły. A ograniczymy wywóz odpadów, albo będziemy płacić po kilkaset złotych za  ich wywóz. Pieniądze, które płacimy za wywóz odpadów można byłoby wykorzystać na np. modernizację niebezpiecznej już sieci energetycznej czy wodnej. Obie są w złym stanie. Jeżeli ograniczymy wywóz odpadów o 50% przy zachowaniu przez firmę obecnej ceny za m3, to w dwa lata jesteśmy w stanie zebrać od 25% do 40% kwoty na modernizację linii energetycznej. W przeciwnym przypadku  trzeba będzie się liczyć z dodatkowymi kosztami, jakie poniesiemy na modernizację sieci energetycznej czy wodnej.

Poniżej przedstawiamy poniesione koszty wywozu odpadów za 2019 rok i prognozę na wywóz śmieci na rok 2020

W 2019 r. wyrzucono śmieci za kwotę                                              165 678,45 zł

Zebrana kwota od działkowców  w 2019 r.                                      137 690,50 zł

Różnica pomiędzy fakturami a zebranymi środkami,

do pokrycia w 2020 r.                                                                             27 987,95 zł

Koszty wywozu  odpadów w 2020 r. cena z 1m3                             140,40 zł   

Koszty wywozu w 2019 r.  wynosił za  1 m3                                       86,40 zł.

Jeden kontener to siedem ton odpadów, 982,80 zł … .

Prognozowana od działki kwota za wywóz odpadów w 2020 roku, uwzględniająca podwyżkę  kosztów wywozu, niedopłatę za 2019 rok  i  ilość śmieci na  poziomie roku 2019, to  355,00 zł od działki! Ale, za I kwartał zapłaciliśmy dwa razy tyle, co w zeszłym roku. Jak tak dalej będzie, to i 450 złotych będzie za mało.

Proszę się zastanowić czy warto, zarobione pieniądze wydawać na wywóz śmieci – można je wydać na przyjemniejsze rzeczy!


Stopniowo przywracamy obsługę interesantów w biurze ogrodu

Dzięki częściowemu zniesieniu obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, Zarząd Ogrodu podjął decyzję o otwarciu biura i przywróceniu obsługi osób które przekazują lub nabywają prawa do dzierżawy działki w ROD “Pogodny”. Pozostałe sprawy prosimy kierować do Zarządu telefonicznie – w godzinach pracy biura, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy pamiętać o obowiązku korzystania ze środków ochronnych, tj. rękawiczek, maseczek, przyłbic. Pełna obsługa zostanie przywrócona po zniesieniu stanu epidemii.

Zarząd ROD “Pogodny”


Zdrowych Świąt Wielkiej Nocy!

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowcy.

Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Niech to, czego jesteśmy ostatnio świadkami, nie zachwieje naszej wiary i nadziei. Zło i choroby przeminą. Spędźmy te święta pogodnie i – wbrew wszelkim przeciwnościom –  radośnie. 

Zarząd i pracownicy ogrodu

 


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD
3 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia kreślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

w Warszawie

 KRAJOWY ZARZĄD

__________________________________________________________________________

Apel

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie  przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

 

Szanowni działkowcy!

            Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka wprowadzenia takich ograniczeń, a stan epidemii nie wpłynął na ogrody. Każdy z nas rozumie, że szczególny czas wymusił zmiany. Dotyczy to funkcjonowania ROD, jako całości i każdej z działek. PZD wprowadził czasowe rozwiązania, zapewniające warunki dla prowadzenia spraw ROD i przeciwdziałające koncentracji osób w ogrodach. Docierające sygnały z ogrodów świadczą, że działania te były właściwe. Dzisiaj ważne jest, jak każdy z nas będzie realizował obostrzenia.

Ograniczenie, a wręcz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, jak place zabaw, świetlice. Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne.

Przestrzegając ich oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń – zamknięcia ogrodów. Nawet jeżeli budziłoby to wątpliwości prawne, to w obecnych warunkach nie możemy wykluczyć i takich rozwiązań. Stąd też apelujemy do wszystkich działkowców – unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodu. Reagujmy na naruszanie ograniczeń przez innych. I najważniejsze, będąc w ogrodzie myślmy o zdrowiu własnym i innych. Szczególną ostrożność i dbałość zachowajmy w takich miejscach jak furtki, bramy, parkingi, gdzie przecinają się nasze ścieżki. Jeżeli mamy czym, to sami dezynfekujmy klamki, kłódki itp.

Szanowni działkowcy!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości – bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych – na działce w ROD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

Apel jest uzupełnieniem decyzji Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, podjętych w formie następujących uchwał:

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.


OPŁATY OGRODOWE obowiązujące w 2020 roku, do dnia Walnego Zebrania

 

 

Ogłoszenie

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. „Pogodny” w Szczecinie

w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019 r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty Sposób wyliczenia Stawka
opłata ogrodowa za 1 m2 powierzchni działki 0,55 zł
opłata energetyczna od działki podłączonej do sieci energetycznej 5,00 zł
za wywóz śmieci od każdej działki 180,00 zł

Informujemy, że na stronie internetowej www.rodpogodny.pl/ogrody/ w dalszym ciągu działa kalkulator opłat ogrodowych z danymi za ubiegły rok, ułatwiający dokonanie wyliczeń.

Wpłat dokonujemy tylko na konto ogrodu – kasa jest nieczynna!

Konto do wpłat:

41 1500 1722 1217 2006 5574 0000

W tytule przelewu koniecznie należy podać numer działki.

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd

Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie


Zmiana terminu odkręcenia zaworów wody

UWAGA

Ze względu na Wielką Sobotę przypadającą w tym roku w drugą sobotę kwietnia, wyjątkowo będzie odkręcana etapowo woda na działkach w dniu  kwietnia (sobota) od godz. 9.00.

Wszystkich działkowiczów prosimy o zabezpieczenie swoich łączy.

Obecność na działce w tym dniu obowiązkowa.

Za wszelkie wycieki wody na działkach, będą obciążani użytkownicy tych działek.


PRZESUNIĘCIE TERMINU WALNEGO ZEBRANIA I ZAMKNIĘCIE BIURA OGRODU

UWAGA DZIAŁKOWCY

na podstawie uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, zarząd ROD  im. Pogodny” mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich działkowców podjął decyzję o przesunięciu terminu walnego zebrania zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku.

O nowym terminie, po odwołaniu zagrożenia, zarząd powiadomi poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach, furtkach wejściowych i stronie internetowej www.rodpogodny.pl.

Jednocześnie informujemy, że w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o bezpieczeństwo działkowiczów, biuro i kasa ogrodu będą nieczynne do odwołania. Przeniesienia praw do działki(sprzedaż) będą przyjmowane i rozpatrywane po ustaniu zagrożenia. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek godz. 16.00-19.00 i czwartek godz. 9.00-12.00 tel. 91 4871625.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej www.rodpogodny.pl

Zarząd Ogrodu