OPŁATY OGRODOWE obowiązujące w 2020 roku, do dnia Walnego Zebrania

 

 

Ogłoszenie

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. „Pogodny” w Szczecinie

w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019 r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty Sposób wyliczenia Stawka
opłata ogrodowa za 1 m2 powierzchni działki 0,55 zł
opłata energetyczna od działki podłączonej do sieci energetycznej 5,00 zł
za wywóz śmieci od każdej działki 180,00 zł

Informujemy, że na stronie internetowej www.rodpogodny.pl/ogrody/ w dalszym ciągu działa kalkulator opłat ogrodowych z danymi za ubiegły rok, ułatwiający dokonanie wyliczeń.

Wpłat dokonujemy tylko na konto ogrodu – kasa jest nieczynna!

Konto do wpłat:

41 1500 1722 1217 2006 5574 0000

W tytule przelewu koniecznie należy podać numer działki.

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd

Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Pogodny” w Szczecinie


Zmiana terminu odkręcenia zaworów wody

UWAGA

Ze względu na Wielką Sobotę przypadającą w tym roku w drugą sobotę kwietnia, wyjątkowo będzie odkręcana etapowo woda na działkach w dniu  kwietnia (sobota) od godz. 9.00.

Wszystkich działkowiczów prosimy o zabezpieczenie swoich łączy.

Obecność na działce w tym dniu obowiązkowa.

Za wszelkie wycieki wody na działkach, będą obciążani użytkownicy tych działek.


PRZESUNIĘCIE TERMINU WALNEGO ZEBRANIA I ZAMKNIĘCIE BIURA OGRODU

UWAGA DZIAŁKOWCY

na podstawie uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, zarząd ROD  im. Pogodny” mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich działkowców podjął decyzję o przesunięciu terminu walnego zebrania zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku.

O nowym terminie, po odwołaniu zagrożenia, zarząd powiadomi poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach, furtkach wejściowych i stronie internetowej www.rodpogodny.pl.

Jednocześnie informujemy, że w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o bezpieczeństwo działkowiczów, biuro i kasa ogrodu będą nieczynne do odwołania. Przeniesienia praw do działki(sprzedaż) będą przyjmowane i rozpatrywane po ustaniu zagrożenia. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek godz. 16.00-19.00 i czwartek godz. 9.00-12.00 tel. 91 4871625 i 509704783.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej www.rodpogodny.pl

Zarząd Ogrodu


Modernizacja ogrodowej sieci energetycznej – projekt

Szanowni Państwo,

O stanie ogrodowej sieci energetycznej, a przy okazji i wodnej, informujemy Państwa cyklicznie, podczas Walnych Zebrań. Koszty utrzymania rosną, gdyż ubywa firm, które specjalizują się w budowie i naprawach napowietrznych linii energetycznych, a takie przeważają w naszym ogrodzie. W związku z tym, proponujemy modernizację sieci energetycznej i ułożenie jej pod ziemią. Koszt takiego rozwiązania jest porównywalny do kosztów wymiany istniejącej sieci napowietrznej, ale późniejsza eksploatacja jest znacznie tańsza.

Ponadto:

  1. Koszty przy zachowaniu dotychczasowego systemu organizacji realizacji inwestycji, czyli wykonie zakupów przez zarząd ROD Pogodny bezpośrednio w hurtowni, co umożliwiło nam zakup kabli o 50% taniej niż ceny oferowane przez Castoramę. Zakup złączy bezpośrednio u producenta tez dały nam oszczędności. Rozdział prac na wynajęcie koparki, innej firmie zlecenie  ułożenia kabli, wynajęcie elektryka z Enei do prac podłączeniowych-  to wszystko sprawiło, ze koszty były niższe niż mogą nam zaproponować firmy wykonujące takie usługi kompleksowo;
  2. Zwiększy się bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ogrodu. Linia nie zerwie się i  nie porazi prądem;
  3. System podłączenia i konserwacji sieci dużo łatwiejszy, nie trzeba zamawiać podnośnika lub wchodzić po drabinie na wysokie słupy, wszystkie prace wykonuje się z poziomu ziemi;
  4. Spis liczników. Liczniki spisywał będzie gospodarz rejonu bez potrzeby angażowania w to działkowców;
  5. Kontrola nad prawidłowym podłączeniem. W złączach podłączeń będzie dokonywał jeden elektryk wybrany przez zarząd. W konsekwencji również ograniczy to nielegalny pobór prądu;
  6. Mniejsze będzie narażenie na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne typu silny wiatr powodujący w przypadku linii napowietrznej spięcia drutów ze sobą.
  7. Ograniczone zostaną możliwości kradzieży. W tej chwili często dochodzi do kradzieży przewodów ułożonych w powietrzu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu , o którym będziemy rozmawiali podczas Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Zarząd Ogrodu